Aktuellt

Zinkgruvan Mining vinnare av Svemins Arbetsmiljöpris 2024

Arbetsmiljö och säkerhet är grundläggande för den svenska gruv- och mineralindustrin. Det pågår därför ständigt förbättringar inom området vilket Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige uppmärksammar genom att dela ut Svemins Arbetsmiljöpris.

Svemins årliga arbetsmiljökonferens med tema ”introduktion för en god arbetsmiljö” drog storpublik till Kulturens hus i Luleå. På plats fanns representanter från Zinkgruvan Mining som fick ta emot Svemins Arbetsmiljöpris. Med projektet ”Kritiska kontroller som räddar liv” har man med utgångspunkt i delaktighet, samverkan och ansvar lyckats implementera ett nytt arbetssätt för att minska allvarliga olyckor och dödsfall.

– Det känns jättekul att få ta emot detta pris bland alla nominerade. Det är ett pris för en stor laginsats som genomförts av såväl ledare som medarbetare längst ut i fronten, säger Lars Bengtsson, arbetsmiljöchef på Zinkgruvan Mining.

År 2023 blev för Zinkgruvan Mining det bästa året någonsin vad gäller olycksfall med sjukskrivning och medicinsk behandling.

– Vi tror att arbetssättet med ”Kritiska kontroller som räddar liv” har spelat en avgörande roll för att nå dessa resultat. Det är ett förändrat arbetssätt jämfört med det konventionella arbetsmiljöarbetet då fokus läggs på de händelser och risker med hög potential att bli olycksfall med dödlig utgång. Majoriteten av oönskade allvarliga händelser på arbetsplatsen är förknippade med fel i kända kontroller snarare än misslyckanden med att förutse risk, säger Bengtsson.

För att få en så stor samstämdhet och förståelse som möjligt har materialet som används arbetats fram tillsammans med både skyddsombud och chefer i verksamheten.

– Alla ledare har fått samma utbildning som de därefter genomfört i sina respektive grupper. Under processen så har uppföljning och feedback varit av största vikt, och fortsätter så att vara.

– Vi har fortfarande ett hårt arbete framför oss för att få allt på plats, men tillsammans genom delaktighet och samverkan är vi övertygade om att detta kommer hjälpa oss i vårt arbete mot en ännu säkrare arbetsplats, säger Bengtsson.


Hela motiveringen:

Bra samverkan mellan ledning, chefer, arbetstagare och skyddsombud vinner alla på och det är vad som krävs för att uppnå en säker arbetsplats. Vinnarna har under 2023 framgångsrikt implementerat ett nytt arbetssätt för att minska allvarliga olyckor och dödsfall. Med utgångspunkt i delaktighet, samverkan och ansvar förväntas arbetssättet öka engagemanget hos alla på företaget och skapa förståelse för att säkerhet alltid har högsta prioritet.

Tidigare vinnare av Svemins Arbetsmiljöpris

  • 2023 – Camilla Backebjörk, arbetsmiljöutvecklare på LKAB Malmberget.
  • 2019 – En grupp på Boliden Aitik som visat på stor initiativförmåga, engagemang och nytänkande för att ta fram verktyg i det förebyggande arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet.
  • 2018 – Sören Eriksson, huvudskyddsombud, Boliden Kristineberg och Johan Holmberg, brandskyddssamordnare tillsammans med Garpenbergs vägvisare, Boliden Garpenberg.
  • 2016 – Zinkgruvan Minings Hälsa- och fritidsgrupp.
  • 2015 – Edor Lövgren, skyddsombud och operatör avd Raise Boring, Bergteamet.
  • 2014 – Niklas Karlsson, sektionschef Underhåll vid Boliden Garpenberg.