Aktuellt

Samtliga finalister klara i SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award 2019

Nyhet

Under hösten har det strategiska innovationsprogrammet SIP STRIM uppmanat nomineringar av gruvinnovationer till den nya utmärkelsen SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award. Utmärkelsen syftar till att belöna en innovation, ett projekt eller annat som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige och nomineringsprocessen har bekräftat att Sverige är rikt på fina lösningar.

Läs mer

Mineraljakten och den gröna omställningen

Nyhet

Uppdrag Gransknings program Jakten på mineralerna sätter fingret på en viktig fråga, hur vi kan genomföra den gröna omställningen utan att vara beroende av metaller från odemokratiska stater med obefintliga miljökrav. Här har Sverige en unik möjlighet – och förutsättning – att ta ansvar för utvecklingen.

Läs mer

”Människorna viktigaste resursen i gruv- och stålindustrin”

Nyhet

Tillsammans sysselsätter branscherna omkring 70 000 personer – och bristen på arbetskraft med rätt kompetens är stor.
– Människorna är vår viktigaste resurs i gruv- och stålindustrin. Det sade Jernkontorets vd, Bo-Erik Pers när branschen lanserade en färdplan för hur gruv- och stålbranschen ska kunna hitta nya medarbetare på kort och lång sikt.

Läs mer

Nominera till SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award

Nyhet

SIP STRIM Swedish Mining Innovation Award belönar en innovation, ett projekt, en organisation, en person eller annat som varit av stor betydelse för gruv- och innovationssverige. Utmärkelsen vänder sig till alla som arbetar inom eller för svensk gruv- och metallproducerande industri. Tre finalister kommer under hösten att presenteras med varsin film som beskriver innovationen. Filmerna syftar till att sprida innovationen och kunskap om svensk gruvinnovation, både nationellt och internationellt.

Läs mer