Aktuellt

Ökad godstransport kräver stärkt infrastruktur

Nyhet

Fungerande transportinfrastruktur är en avgörande förutsättning för den svenska gruvnäringen. Dagens presenterade inriktningsunderlag från Trafikverket redovisar en krass ekonomisk verklighet där nuvarande ekonomiska ram sannolikt inte kommer att räcka om nya och nödvändiga infrastruktursatsningar ska komma på plats.

Läs mer

Dags att nominera till 40 över 40-listan 2024

Nyhet

Listan 40 över 40 instiftades 2022 för att uppmärksamma och synliggöra 40 kvinnor inom gruv- och stålbranscherna som gjort särskilda insatser inom sitt fält. För exceptionellt framstående prestationer utses även en kvinna till Årets Fe. Vem nominerar du?

Läs mer