Aktuellt

Gruvskatt bort från dagordningen

Nyhet

Försumbara ökningar av statens inkomster men varaktigt försämra sysselsättningen i Norrlands inland. Därför bör införandet av en gruvskatt avföras från den politiska dagordningen. Så skriver Magnus Ericsson, professor i mineralekonomi vid Luleå tekniska universitet och Olle Östensson, oberoende rådgivare till regeringar i gruvfrågor, på DN Debatt. Läs artikeln i DN

Läs mer

Boliden laddar för invigningen av Garpenbergexpansionen

Nyhet

Bolidens expansion av Garpenberggruvan invigs den 26 augusti 2014, av Christer Fuglesang, professor vid KTH och den förste svensken i rymden. Investeringen, som uppgått till 3,9 miljarder kronor gör Garpenberg till en av världens mest kostnadseffektiva och moderna zink- och silvergruvor. Expansionen som ligger i anslutning till det befintliga gruvområdet, omfattar bland annat ett nytt…

Läs mer

LKAB bygger klimatsmart fjärrvärme

Miljö

LKAB, Kiruna kommun och Tekniska Verken i Kiruna AB börjar nu förberedelserna för att bygga Kirunas nya energisystem. Målet är minskad miljöpåverkan och Sveriges lägsta fjärrvärmetaxa. Byggstart sker 2015. När LKAB förädlar magnetitmalm till pellets alstras spillvärme som kan användas för att förse hela Kiruna stad med fjärrvärme. Spillvärmen är en resurs som kommer att…

Läs mer

Bolidens förvärv av Kylylahti godkänt

Nyhet

Aktieägarna i Altona Mining Limited har vid en bolagsstämma röstat för att godkänna transaktionen där Boliden förvärvar koppargruvan Kylylahti med tillhörande prospekteringsrättigheter och koppar-/nickelfyndigheter i Outokumpufältet i östra Finland. Det finska Konkurrens- och konsumentverket har också lämnat sitt godkännande till affären. –   Det senaste godkännandet innebär att de externa villkoren för affärens slutförande är uppfyllda….

Läs mer

"Dialogen är ett stort steg framåt"

Almedalen

Vem äger marken? Kan gruvverksamheten samexistera med andra näringar? Det var huvudfrågan som ställdes när politiker och sakägare debatterade för fullt hus under SveMins seminarium i Almedalen. Konkurrensen under Almedalsveckan 2014 var stenhård. Totalt anordnades hela 3 500 arrangemang. På Industriområdet mitt i Visby, i S:t Pers ruin, samlades företrädare för industrin, forskare, politiker och samhällsdebattörer…

Läs mer