Bli medlem

En starkare gruvnäring

Foto: Boliden

Medlemskap i Svemin är öppet för företag som bedriver verksamhet inom den svenska gruv- mineralbranschen. I dag har vi cirka 60 medlemsföretag. Ju fler medlemmar desto starkare gruvnäring.

Som medlem i Svemin får du tillgång till bevakning och medverkan inom våra fokusområden miljö, arbetsmiljö, klimat och energi, infrastruktur, prospektering och markfrågor. EU-bevakning är integrerad i samtliga områden. Företag som sysslar med prospektering, gruvdrift och andra verksamheter som leverantörer och konsulter verksamma i Sverige kan ansluta sig till Svemin.

Svemin bedriver ett omfattande opinionsarbete, är aktivt i media och har täta kontakter med myndigheter, politiker och andra intresseorganisationer. Genom medlemskapet har företaget en möjlighet att engagera sig och påverka den egna branschens utveckling. Svemins kommittéer är viktiga forum för detta arbete.

Medlemskap i Svemin innebär bland annat följande:

  • Åtagande att följa Svemins etiska regler borgar för en god standard på hållbarhetsarbetet
  • Stödjer påverkansarbete i viktiga frågor för branschen
  • Service i olika branschfrågor via våra experter
  • Kunskapsutbyte med ledande företag inom branschen genom deltagande i Svemins kommittéer
  • Rabatt på våra konferenser och arrangemang
  • Medlemskap i Svemin innebär även medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv.

Så blir företaget medlem

  1. Läs detta introduktionsdokument.
  2. Se till att ditt företag har läst, förstått och är överens med Svemins stadgar, Svemins etiska regler och Svemins dammsäkerhetspolicy med kompletterande PERC Reporting Standard och Svemins Vägledning vid prospektering.
  3. Fyll i det här formuläret för medlemsansökan.
  4. Skicka formuläret till info@svemin.se eller Svemin, Box 555 25, 102 04 Stockholm.

Arbetsgivarfrågor och kollektivavtal

Svemin är en renodlad branschorganisation och driver inga arbetsgivarfrågor. Gruvornas Arbetsgivareförbund, GAF, ingår tillsammans med Stål och Metall Arbetsgivareförbundet, Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, SVEMEK och Byggnadsämnesförbundet (BÄF) i Industriarbetsgivarna. Här hanteras frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Medlemskap i GAF innebär också medlemskap i Svemin.

Ett medlemskap i Svemin innebär också ett parallellt medlemskap i Svenskt Näringsliv. Företaget har därigenom tillgång till den service Svenskt Näringsliv ger i olika avseenden.


Kontakt

Adress:
Svemin AB
Box 5501
114 85 Stockholm

Besöksadress:
Storgatan 19, Stockholm

T-bana:
Östermalmstorg

Telefon växel:
08-762 67 35

E-post:
info@svemin.se