Bli medlem

En starkare gruvnäring

Foto: Boliden

Medlemskap i Svemin är öppet för företag som bedriver verksamhet inom den svenska gruv- mineralbranschen. I dag har vi över 40 medlemsföretag. Ju fler medlemmar desto starkare gruvnäring.

Som medlem i Svemin får du tillgång till bevakning och medverkan inom våra fokusområden miljö, arbetsmiljö, klimat och energi, infrastruktur, prospektering och markfrågor. EU-bevakning är integrerad i samtliga områden. Företag som sysslar med prospektering, gruvdrift och andra verksamheter som leverantörer och konsulter verksamma i Sverige kan ansluta sig till Svemin.

Svemin bedriver ett omfattande opinionsarbete, är aktivt i media och har täta kontakter med myndigheter, politiker och andra intresseorganisationer. Genom medlemskapet har företaget en möjlighet att engagera sig och påverka den egna branschens utveckling. Svemins kommittéer är viktiga forum för detta arbete.

För att godkännas som medlem måste varje medlemsföretags vd skriva under och företaget åta sig att följa Svemins etiska regler. Läs mer om Svemins etiska regler

Medlemskap i Svemin innebär bland annat följande:

  • Åtagande att följa SveMins etiska regler borgar för en god standard på hållbarhetsarbetet
  • Stödjer påverkansarbete i viktiga frågor för branschen
  • Service i olika branschfrågor via våra experter
  • Kunskapsutbyte med ledande företag inom branschen genom deltagande i Svemins kommittéer
  • Rabatt på våra konferenser och arrangemang

Så blir ditt företag medlem

För inträdesansökan och mer information om medlemskapet, kontakta Svemin på info@svemin.se

Arbetsgivarfrågor och kollektivavtal

Svemin är en renodlad branschorganisation och driver inga arbetsgivarfrågor. Gruvornas Arbetsgivareförbund, GAF, ingår tillsammans med Stål- och Metallarbetsgivareförbundet, Skogsindustrierna (arbetsgivardelen) och SVEMEK i Industriarbetsgivarna. Här hanteras frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare samt kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Medlemskap i GAF innebär också medlemskap i Svemin.

Ett medlemskap i Svemin innebär också ett parallellt medlemskap i Svenskt Näringsliv. Företaget har därigenom tillgång till den service Svenskt Näringsliv ger i olika avseenden.


Kontakt

Adress:
Svemin AB
Box 555 25
102 04 Stockholm

Besöksadress:
Storgatan 19, Stockholm

T-bana:
Östermalmstorg

Telefon växel:
08-762 67 35

E-post:
info@svemin.se