News

Progress in the issue of extended permits

News

En majoritet i riksdagen kräver nu ökade lättnader för den hårt coronadrabbade prospekteringsbranschen. Det utvidgade förslaget från näringsutskottet ligger helt i linje med den hemställan Svemin skickade till regeringen redan i april. Mycket positivt att riksdagen börjar inse vikten av en fungerande gruvnäring, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Read more

Principally important inquiry on alum slate

News

The Government has appointed an inquiry into the tightening of the regulations for the extraction of metals and minerals from alum slate. A special investigator will impartially analyze how the regulations for the extraction of metals and minerals from alum slates can be tightened and submit a constitutional proposal.

Read more