Granskningsnämnden

Granskningsnämnden

Granskningsnämnden granskar publik information (pressmeddelanden, information på hemsidor och andra nyheter) från Svemins medlemsföretag rörande prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver. Syftet är att kontrollera att medlemsföretagen följer anvisade regler (se nedan) för rapportering av denna typ av information. Granskningen är en översiktlig kontroll av att reglerna följs.

Det regelverk som i första hand gäller är den internationella standarden PERC Reporting Standard, alternativt en motsvarande CRIRSCO-baserad rapporteringsstandard, som du kan läsa om under avsnittet PERC här. Den information som lämnas ska vara granskad av en kvalificerad person, som är en expert på det redovisas och som är medlem i fristående expertorganisation, till exempel FAMMP (Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals).

Granskningsnämnden granskar Svemins medlemsföretag men inte individuella Kvalificerade Personer (eftersom detta är en uppgift för FAMMP (eller motsvarande annan organisation).

Granskningsnämnden rapporterar till Svemins styrelse. Brister i regelefterlevnad hanteras vanligen av nämnden genom information och dialog respektive begäran om rättelse, men ytterst är det Svemins styrelse som beslutar om eventuella disciplinåtgärder.

Har du frågor, klagomål eller synpunkter som har att göra med medlemsföretagens rapportering enligt PERC Reporting Standard, eller om granskningsnämndens arbete är du välkommen att kontakta info@svemin.se