Aktuellt

Kategori: <span>Energi</span>

Oklart syfte med nya målet för energieffektivisering

Energi

De fem partier som i juni 2016 slöt energiöverenskommelsen har nu enats om ett mål för energieffektivisering till 2030. Svemin välkomnar målsättningen om mer hållbar energianvändning, men ser hellre fler positiva incitament för att stimulera en ökad och smartare energieffektivitet. Målet som satts innebär 50 procents lägre energiintensitet (mätt som mängd tillförd energi delat med…

Läs mer