Aktuellt

Kategori: <span>Debatt</span>

SveMin: En snäv politisk viljeyttring utan vare sig rättslig grund eller omvärldsanalys

Debatt

Förslaget till nya Natura 2000-områden innehåller anmärkningsvärda brister, framförallt avseende bristen på konsekvensanalys och helhetssyn. Det skriver SveMin i ett yttrande till Länsstyrelsen Gotlands län. ”SveMin vill framhålla att gruv- och mineralnäringen arbetar aktivt med frågor som rör bevarande biologisk mångfald. SveMin stödjer syftet med EU5 art- och habitatdirektiv och fågeldirektivet, men anser att den…

Läs mer

Slarviga gränsvärden – hot mot gruvnäringen

Debatt

De nya gränsvärden för uran och koppar som föreslås inom kort riskerar att helt sätta stopp för fortsatt svensk industri- och gruvverksamhet. Det skriver Pia Pehrson, Pelle Stubelius och Ludvig Gustafson vid Foyen Advokatfirma i en debattartikel i Ny Teknik. Läs debattartikeln här

Läs mer

Budskap till Löfven: Så kan Sveriges välstånd växa

Debatt

Med nuvarande politik är risken för industriell stagnation och ökat regionalt utanförskap påtaglig. Är det inte dags att Stefan Löfvens politik börjar hänga samman med visionen? Det skriver bland andra SveMins ordförande Lennart Evrell idag på Di Debatt. Regeringen har sagt att den vill utarbeta en industrialiseringsstrategi för att få fart på tillväxten. Tyvärr har…

Läs mer

Lastbilar med 74 tons last förbättrar effektivitet och gynnar miljön

Debatt

Vi är överens om att det är viktigt att stärka Sveriges konkurrenskraft. Det handlar om vår framtid; välfärden, jobben och tillväxten. En väg till framgång är att effektivisera näringslivets transporter. Genom att tillåta fordon av normallängd men med större lastkapacitet kan vi få minskade utsläpp och högre effektivitet. Dessutom skulle lastbilar med högre lastkapacitet innebära…

Läs mer