Aktuellt

Kategori: <span>Energi</span>

Skattehöjning på kärnkraft skadar möjligheterna till långsiktig energipolitik

Energi

Regeringen föreslår idag i sin vårändringsbudget att effektskatten på kärnkraft höjs med 16.7 procent. Förslaget slår direkt mot lönsamheten för ett givet kraftslag och försämrar därmed förutsättningarna för Energikommissionens arbete. – Den kraftiga skattehöjningen och därmed också sänkta lönsamheten för kärnkraft försämrar förutsättningarna för framtida investeringar i svensk energiförsörjning. Regeringen försvagar därmed Energikommissionens mandat och…

Läs mer

Energikommissionen måste fokusera på konkurrenskraft

Energi

– Det är välkommet att energikommissionen nu kan inleda sitt arbete. Sveriges energiförsörjning står på sikt inför stora utmaningar. Därför uppskattar vi att energiminister Ibrahim Baylan idag markerar att kommissionens arbete ska drivas utan låsningar mot något energislag och att användarperspektivet kommer att ingå som en viktig del i kommissionens analys. Det säger Anna Holmberg,…

Läs mer

Förväntningarna höga på energikommissionen

Energi

Landets elsystem måste vara stabilt, med hög leveranssäkerhet, eftersom energipolitiken har stor betydelse för hela industrins konkurrenskraft. Det skriver vd:ar för Sveriges basindustri och fack gemensamt och ställer därmed krav på regeringens utlovade energikommission. Överenskommelsen om en energikommission tar industrins önskan om en blocköverskridande samsyn kring energibehov och energiproduktionens förutsättningar på allvar. Tydlighet och långsiktighet…

Läs mer