Aktuellt

Kategori: <span>Event</span>

Seminarium "Säkerhet och entreprenadarbeten i gruvbranschen"

Event

Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO och Kommittén för systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM-kommittén inom SveMin välkomnar dig till årets seminarium! SveMins Arbetsmiljöseminarium 2015 Säkerhet vid entreprenadarbeten i gruvbranschen Tid: Onsdagen den 18 november 2015, kl. 09.30-16.00 (kaffe/te från kl. 09.00) Plats: Nordkalotten Hotell & Konferens, Nordkalottvägen 3, Luleå Många av de allvarliga olyckor som inträffat inom industrin de senaste…

Läs mer

SveMins miljökonferens "Vatten och efterbehandling"

Event

SveMin bjuder in till årets miljökonferens med temat ”Vatten och efterbehandling”. Konferensen hålls 7 oktober i Uppsala med studiebesök till Forsmark den 8 oktober. Vatten och efterbehandling är två prioriterade områden som är högaktuella i varje gruvprojekt och är tema för årets miljökonferens som hålls 7-8 oktober i Uppsala. Programmet i korthet SGU:s arbete för…

Läs mer

Uppskattat seminarium om ledarskap

Event

Gruvindustrins arbetsmiljökommittéer anordnade ett seminarium om ledarskap på Nordkalotten i Luleå den 19 november, med ca 270 deltagare. Pär Lärkeryd, VD i Norra Skogsägarna, höll ett mycket uppskattat föredrag och talade om vikten av att skapa motivation och uppmuntra kreativt tänkande i organisationens alla led, vilken också behöver inrymma mångfald. Lärkeryd förklarade att detta är…

Läs mer

Välbesökt höstmöte

Event

Gruvbranschens årliga höstmöte som hölls 27 november i Stockholm lockade 170 ledande företrädare för den svenska mineralnäringen, opinionsbildare och beslutsfattare. Spana in vårt bildspecial! Gruvornas betydelse för Sveriges utveckling, Utmaningar för den moderna rennäringen. Gruvskatt. Så stärker vi svensk mineralpolitik. Cirkulär ekonomi. Energilösningar för basindustrin. Detta är några av föredragen som hölls. Gå till sidan…

Läs mer

SveMins Höstmöte 2014: Gruvboom - eller gruvbom?

Event

Ett ökat fokus på cirkulär ekonomi, hoter det den svenska gruvnäringen? Och vad vill egentligen den nya regeringen med sin mineralpolitik? Svaren får du på SveMins Höstmöte 2014. Gruvskatt, rennäring och svensk mineralindustri i EU. Gruvbranschens årliga Höstmöte lyfter de mest aktuella frågorna för branschen och lockar ca 180 ledande chefer från den svenska mineralnäringen,…

Läs mer