Aktuellt

Kategori: <span>Klimat</span>

"Nu gör vi gruvan fossilfri"

Klimat

Den svenska gruv- och mineralnäringen står i dag står för cirka 8 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Själva gruvdriften kan ställas om till helt fossilfri verksamhet snabbt. Men hela omställningen kräver tunga investeringar som vi nu påbörjar, skriver företrädare för gruvnäringen.

Läs mer

"Sex punkter för framtidens svenska klimatpolitik"

Klimat

Dra nytta av svensk kompetens. Svenska företag ska vara världsledande på ­effektiv produktion och klimatsmarta produkter och tjänster. I kombination med ett ambitiöst mål att minska vår miljöpåverkan kan Sverige då bli ett riktigt klimatföre­döme, skriver ledarna för LO, LRF och Svenskt Näringsliv. Se debattartikeln publicerad i DN 24 augusti 2015

Läs mer