Aktuellt

Kategori: <span>Rapport</span>

Obalanserad granskning av gruvetablering i Kallak

Rapport

Hur ser mediebilden ut av gruvbranschen? Är den allsidig och balanserad? Timbro Medieinstitut har studerat mediernas beskrivning av en gruvetablering, Kallak i Jokkmokk, och kan se att frågan blivit obalanserat beskriven av medierna. Läs mer

Läs mer

Öster om Öland - bästa stället hitta olja och gas till havs

Rapport

De geologiska förutsättningarna att hitta svensk olja och gas till havs finns bara i ett område: i den sydöstra delen av svensk ekonomisk zon. Övriga delar av Östersjön, Västerhavet och Bottniska viken saknar ”rätt” berggrund. Det konstaterar Sveriges geologiska undersökning (SGU), i en ny rapport. Läs mer på SGU:s webb

Läs mer