PROJEKT: Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser

 

 

Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser är en förutsättning för en fortsatt konkurrenskraftig gruv- och mineralnäring. Dessvärre präglas tillståndsprocesserna i dag av en mycket hög grad av osäkerhet. Processerna måste bli effektivare och mer förutsägbara. ”Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser” är också namnet på Svemins interna strategiska projekt för att arbeta fram en lösning på denna utmaning.

Orsakerna till osäkerheten i tillståndsprocesserna är flera. För att förbättringar ska kunna åstadkommas är det nödvändigt att arbeta långsiktigt och gå på djupet i problemställningarna. I Svemins projekt ”Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser ” vi vill peka på ett antal områden där förbättringsmöjligheterna är stora. Utan att ge avkall på gruv- och mineralnäringens höga miljö- och klimatambitioner föreslår branschen följande åtgärder för mer effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser:

  1. Skyddande av naturområden får inte missbrukas
  2. Vattenförvaltning får inte hindra samhällsutvecklingen
  3. Saklig myndighetsutövning
  4. Regeländringar

 

Länkar till debatter i ämnet:

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/myndighetsbeslut/myndighetsbeslut-okar-osakerhet-forsvarar-for-nya-gruvor/

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/almedalen/intensiv-debatt-om-miljotillstand-i-almedalen/

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/myndighetsbeslut/kallak/

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/myndighetsbeslut/naturvardsverkets-fem-i-tolv-agerande-anmarkningsvart/

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/debatt/diskutera-garna-men-viktigt-med-ratt-utgangspunkt/