Projekt: Kraftsamling Tillstånd

 

 

Effektiva och rättssäkra tillståndsprocesser är en förutsättning för en fortsatt konkurrenskraftig gruv- och mineralnäring. Dessvärre präglas tillståndsprocesserna i dag av en mycket hög grad av osäkerhet.Processerna måste bli mer förutsägbara, balanserade och processekonomiska.  Svemin arbetar kontinuerlig med att förbättra förutsättningarna och för att prövningarna ska bli ändamålsenliga och effektiva. Inom ramen för vår Kraftsamling Tillstånd jobbar vi med att  ta fram konkreta förbättringsförslag.

Orsakerna till osäkerheten i tillståndsprocesserna är flera. För att förbättringar ska kunna åstadkommas är det nödvändigt att arbeta både långsiktigt och gå på djupet i problemställningarna, men också att tämligen omgående ta itu med ändringar av vissa delar av regelverket för att förtydliga och effektivisera processerna. I Kraftsamling Tillstånd analyserar vi ett antal områden där vi tror att förbättringsmöjligheterna är stora. Analysen pågår under våren 2020.

Länkar till debatter i ämnet:

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/myndighetsbeslut/myndighetsbeslut-okar-osakerhet-forsvarar-for-nya-gruvor/

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/almedalen/intensiv-debatt-om-miljotillstand-i-almedalen/

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/myndighetsbeslut/kallak/

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/myndighetsbeslut/naturvardsverkets-fem-i-tolv-agerande-anmarkningsvart/

https://www.svemin.se/aktuellt/nyhet/debatt/diskutera-garna-men-viktigt-med-ratt-utgangspunkt/