Svensk gruvnäring

Sverige – Europas mesta gruvland

Foto: Boliden

Sverige står för 91 %* av all järnmalm som produceras inom EU, och en av de främsta producenterna även av övriga basmetaller. 2014 blev det mest produktiva året någonsin för den svenska gruvbranschen med cirka 81 miljoner ton producerad malm.

39%

Sverige står för 39 % av allt bly som produceras inom EU (2014)

37%

Sverige står för 37 % av all zink som produceras inom EU (2014)

24%

Sverige står för 24 % av allt guld som produceras inom EU (2014)

9%

Sverige står för 9 % av all koppar som produceras inom EU (2014)

40 000

De omkring 20 000 personer som arbetar inom svensk gruv- och mineralnäring ger en samlad samhällseffekt på drygt 40 000 arbetstillfällen. (2014)

52 miljarder

De svenska gruvbolagen investerade 52 miljarder kronor i Sverige, 2008-2013. De senaste 10 åren är motsvarande summa drygt 90 mdr SEK.

14

I Sverige finns 14 producerande metallgruvor, varav 12 svenskägda (januari 2016).

7 miljoner ton

Varje år produceras omkring 7 Mton kalk (2014).

60%

Svenska verkstadsbolag står för 60 % av all världens underjordsutrustning. Atlas Copco och Sandvik är de två giganterna. (2014)

10%

Tillsammans med stålindustrin står gruv- och mineralnäringen för 10 % av den svenska bruttoexporten. Hela industrin och de industrinära tjänstesektorn står för 77 %. (2014)

10 TWh

Den svenska gruv- och mineralnäringen kräver en stabil tillgång på energi. Energianvändning 10 TWh, varav elanvändning 4,5 TWh. (2014)