Svensk gruvnäring

Sverige – Europas mesta gruvland

Foto: Boliden

Sverige står för 91,5 %* av all järnmalm som produceras inom EU, och en av de främsta producenterna även av övriga basmetaller. 2019 blev det mest produktiva året någonsin för den svenska gruvbranschen med cirka 86,5 miljoner ton producerad malm.

91,5%

Sverige står för 91,5 % av all järnmalm som produceras inom EU (2019)

38,5%

Sverige står för 38,5 % av allt bly som produceras inom EU (2019)

36,7%

Sverige står för 36,7 % av all zink som produceras inom EU (2019)

23,1%

Sverige står för 23,1 % av allt guld som produceras inom EU (2019)

20,1%

Sverige står för 20,1 % av allt silver som produceras inom EU (2019)

10,8%

Sverige står för 10,8 % av all koppar som produceras inom EU (2019)

32 500

Gruv- och mineralbranschen sysselsätter 13 000 personer. Med en sysselsättningsmultiplikator på 2,5 (dvs varje jobb inom gruvindustrin genererar ytterligare 2,5 arbetstillfällen).

955 miljoner kronor

Prospekteringsinvesteringar: 955 miljoner kronor. Sedan 2018 har insatserna ökat med 22 procent.

12

I Sverige finns 12 producerande metallgruvor (2019).

7,8 miljoner ton

2019 producerades 7,8 miljoner ton industrimineral, varav 6,3 miljoner ton kalk (2019).

60%

Svenska verkstadsbolag producerar 60 % av världens underjordsutrustning. Sverige (Luleå Tekniska Universitet) är Europas nod inom forskning kring utvinning av metaller och mineral.

10%

Tillsammans med stålindustrin står gruv- och mineralnäringen för 10 % av den svenska bruttoexporten. Hela industrin och de industrinära tjänstesektorn står för 77 %. (2014)

10 TWh

Den svenska gruv- och mineralnäringen kräver en stabil tillgång på energi. Energianvändning 10 TWh, varav elanvändning 4,5 TWh. (2014)