Svensk gruvnäring

En gruvas liv – återlämnande

Redan i prospekteringsfasen görs planer för hur gruvområdet ska tas omhand när produktionen är över. Idag är krav på att företaget ska avsätta medel för efterbehandlingen. Sammanlagt finns i dag nästan 3,5 miljarder kronor i ekonomiska säkerheter.

När produktionsfasen är över ska spåren efter gruvan vara så små som möjligt. Här exempel på hur det kan gå till: ”Tack för lånet!”

Foto: Calle Eklund/V-wolf (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons