Svensk gruvnäring

En gruvas liv – produktion

Foto: Boliden

En gruvas aktiva livslängd varierar, i Malmberget har det brutits järnmalm sedan 1700-talet och i Garpenberg har gruvan producerat bland annat zinkmalm sedan 1200-talet!

Dagbrott och underjordgruvor bryts på helt olika sätt. Läs mer här

Läs ännu mer om dagbrottsbrytning och underjordsbrytning.

En hårt reglerad verksamhet

För att få bryta en fyndighet krävs att bergmästaren utfärdar ett tillstånd som kallas bearbetningskoncession. Även detta regleras i minerallagen. Därutöver krävs också tillstånd enligt 9 och 11 kapitlet miljöbalken. Ett sådant tillstånd meddelas av mark- och miljödomstolen. Även andra tillstånd kan komma att aktualiseras beroende på fyndighetens omgivning.

Mer om regelverket kring prospektering och gruvverksamhet kan läsas på Bergsstatens webbplats eller i SGU:s vägledningar: