Svensk gruvnäring

Så här utbildar du dig till jobb inom gruv- och mineralnäringen

Foto: Boliden

Det finns många vägar in i gruvbranschen. Svemin jobbar aktivt för att säkerställa att de utbildningar som erbjuds i Sverige är relevanta för våra medlemsföretag och att kurserna attraherar fler och rätt studenter.

Bergsskolan i Filipstad har utbildat personal för gruv- och stålindustrin sedan 1830.

På Svemins utbildningskarta hittar du den och andra utbildningar inom gymnasiet, YH/KY samt högskolor och universitet som har koppling till gruvbranschen. Läs mer här

Utbildningar till Bergarbetare erbjuds på olika håll i landet, bland annat Utbildningscenter Gruvorten i Hedemora och inom Lapplands kommunalförbund.

Svemin är också engagerad i Teknikcollage, en modell för att stärka yrkesutbildning inom industri och teknik. Teknikcollege är en kvalitetsstämpel som visar att flera kommuner och utbildningsanordnare tillsammans med industrin i en region utvecklar utbildningar utifrån de krav företagen inom industrin ställer.

Svemin finns också representerade i Skolverkets nationella programråd för Industritekniskt program, gymnasiet och i YH-myndighetens referensgrupp för industriteknisk utbildning.