Women in Mining Sweden

En attraktiv gruvnäring – för alla

Foto: Boliden

Svemin arbetar aktivt med att synliggöra branschens jämställdhetsarbete och de kompetenta kvinnor som redan idag jobbar hos våra medlemmar, liksom att fler kvinnor ska se näringen som attraktiv. Därför är Svemin värd för den svenska sektionen av nätverket Women in Mining.

Women in Mining Sweden, WIM Swe, lyfter aktuella frågor i branschen, särskilt inom jämställdhet och mångfaldsområdet, med genusaspekten i huvudsakligt fokus. Därigenom vill WIM Swe förbättra förutsättningarna för de kvinnor som idag arbetar inom den svenska gruv- och mineralnäringen liksom att fler kvinnor ska se näringen som attraktiv. Nätverkets målsättning är att andelen kvinnor i branschen ska öka, i styrelserummen, i ledningsgrupper liksom i verksamheterna generellt. Att synliggöra goda förebilder och lyfta kvinnor är därför centralt. Som ett led i detta tar WIM Swe fram en lista över kompetenta kvinnor i branschen, till nytta för såväl rekryterare som media, konferensarrangörer och andra som söker expertröster från gruv- och mineralsektorn.

WIM Swe driver sina frågor genom att huvudsakligen arrangera seminarier och andra nätverksträffar. Ibland i egen regi, ibland med våra systerorganisationer Metallkvinnor och Kraftkvinnorna

Medlemskap

Alla som arbetar inom den svenska gruv- och mineralnäringen och delar WIM Swedens målsättning kan vara medlemmar i nätverket. Medlemsregistret administreras av Svemin. Medlemskap är avgiftsfritt.

Så här blir du medlem

Skicka ett mail till wimsweden@svemin.se och uppge namn, företag/organisation samt mailadress. Vi skickar ut inbjudningar till våra egna event och annan relevant information uppskattningsvis 5-10 gånger per år. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till extern part.

Women in Mining-Sweden finns också på Facebook, Twitter och LinkedIn. Gå in och följ oss!

Om WIM Sweden

WIM Swe, är ett nätverk med fokus på ökad jämställdhet inom den svenska gruv- och mineralnäringen och fungerar som en plattform där aktiva inom branschen kan utbyta erfarenheter. WIM Swe förvaltas av Svemin.

Styrgruppen för WIM Swe

Boliden
Jenny Gotthardsson, områdeschef Garpenberg
Stefan Romedahl, president Boliden mines

Epiroc
Nadim Penser, Senior Vice President Human Resources

LKAB
Monika Sammelin, områdeschef Malmberget
Jonas Jones, HR-chef för affärsområde Specialprodukter

Kaunis Iron
Klas Dagertun, vd
Åsa Allan, vice vd

Zinkgruvan
Monika Andersson, kommunikationschef
Per-Anders Ivarsson, HR-chef

* Maj, 2021

Om International Women in Mining Alliance

Nationella sektioner av Women in Mining finns i många länder. I mars 2021 grundades International Women in Mining Alliance, en global paraplyorganisation för de olika nationella sektionerna. I dagsläget finns ca 70 medlemsorganisationer över hela världen. WIM Sweden är en del av International Women in Mining Alliance.

Alliansen har sitt ursprung i organisationen International Women in Mining som grundades 2007.