Women in Mining Sweden

En attraktiv gruvnäring – för alla

Foto: Boliden

Svemin driver aktivt frågan att förbättra förutsättningarna för de kvinnor som idag arbetar inom den svenska gruv- och mineralnäringen liksom att fler kvinnor ska se näringen som attraktiv. Därför är Svemin värd för den svenska sektionen av nätverket Women In Mining.

Women In Mining Sweden, WIM Sweden, lyfter aktuella frågor i branschen, särskilt inom jämställdhet och mångfaldsområdet, med genusaspekten i huvudsakligt fokus. Därigenom vill WIM Sweden förbättra förutsättningarna för de kvinnor som idag arbetar inom den svenska gruv- och mineralnäringen liksom att fler kvinnor ska se näringen som attraktiv. Att synliggöra goda förebilder är därför centralt.

WIM Sweden driver sina frågor genom att huvudsakligen arrangera seminarier och andra nätverksträffar. WIM Swedens målsättning är att andelen kvinnor i branschen ska öka.

Medlemskap

Alla som arbetar inom den svenska gruv- och mineralnäringen och delar WIM Swedens målsättning kan vara medlemmar i nätverket. Medlemsregistret administreras av Svemin. Medlemskap är avgiftsfritt.

Missa inte inbjudan till events! Så här blir du medlem

Skicka ett mail till wimsweden@svemin.se och uppge namn, företag/organisation samt mailadress. Vi skickar ut inbjudningar till events vid ett par tillfällen per år. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till extern part.

Women in Mining-Sweden finns också på Facebook. Gå in och följ oss!

Om WIM Sweden

Women In Mining Sweden, WIM Sweden, är ett nätverk med fokus på ökad jämställdhet inom den svenska gruv- och mineralnäringen och fungerar som en plattform där aktiva inom branschen kan utbyta erfarenheter. WIM Sweden förvaltas av Svemin, branschorganisation för gruvor, mineral – och metallproducenter i Sverige. WIM Sweden är en del av den internationella paraplyorganisationen International Women In Mining.

Styrgruppen för WIM Sweden består av Eva Westberg Persson, Foyen, Anna Nilsson, Ledarna, och Emma Härdmark, Svemin.

Om Women In Mining International

Nationella sektioner av det internationella nätverket Women In Mining finns i många länder. Läs mer här: