Women in Mining Sweden

En attraktiv gruvnäring – för alla

Svemin arbetar aktivt med att synliggöra branschens jämställdhetsarbete och de kompetenta kvinnor som redan idag jobbar hos våra medlemmar, liksom att fler kvinnor ska se näringen som attraktiv. Därför är Svemin värd för den svenska sektionen av nätverket Women in Mining.

Women in Mining Sweden, WIM Sweden, lyfter aktuella frågor i branschen, särskilt inom jämställdhet och mångfaldsområdet, med genusaspekten i huvudsakligt fokus. Därigenom vill WIM Swe förbättra förutsättningarna för de kvinnor som idag arbetar inom den svenska gruv- och mineralnäringen liksom att fler kvinnor ska se näringen som attraktiv. Nätverkets målsättning är att andelen kvinnor i branschen ska öka, i styrelserummen, i ledningsgrupper liksom i verksamheterna generellt. Att synliggöra goda förebilder och lyfta kvinnor är därför centralt.

Årets Fe och listan 40 över 40

WIM Sweden driver sedan 2022 utmärkelsen Årets Fe och listan 40 över 40 för att uppmärksamma och synliggöra kvinnor över 40 år i gruv- och stålindustrin samt lyfta den kunskap och erfarenhet som dessa personer bidrar med. Bland de 40 personerna på listan finns en bred representation av industri, forskning, akademi och politik. Den person som utmärkt sig mest utses till Årets Fe.

  • Årets Fe 2022: Jenny Gotthardsson, general manager Boliden Garpenberg
  • Årets Fe 2023: Monika Sammelin, områdeschef på LKAB Malmberget,
  • Årets Fe 2024: Lotta Jakobsson, Director of Transformation på SSAB i Luleå

Årets Fe och listan 40 över 40 är ett samarbete mellan nätverken Metallkvinnor och Women in Mining Sweden; arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna och branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin.

Juryn som utser Årets Fe består av:
Phetra Ericsson, EVP Group HR, Communication & EHS på Ovako Group, Malin Blank, Director Group Competence Sourcing & HR Communications på SSAB, Nadim Penser, Vice President Human Resources på Epiroc, Åse Juhlin, HR-Manager LKAB Kompetensförsörjning, Åsa Dahlfors, expert, rådgivare arbetsmiljö på Industriarbetsgivarna, Emma Härdmark, ordförande för Women in Mining Sweden och Hanna Escobar Jansson, styrgruppen för Metallkvinnor.

Medlemskap

Alla som arbetar inom den svenska gruv- och mineralnäringen och delar WIM Swedens målsättning kan vara medlemmar i nätverket. Medlemsregistret administreras av Svemin. Medlemskap är avgiftsfritt.

Så här blir du medlem

Skicka ett mail till wimsweden@svemin.se och uppge namn, företag/organisation samt mailadress. Ange ”medlemsansökan” i ämnesraden. Vi skickar ut inbjudningar till våra egna event och annan relevant information ett par gånger per år. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till extern part.

Women in Mining-Sweden finns också på LinkedIn. Gå in och följ oss!

Om International Women in Mining Alliance

Nationella sektioner av Women in Mining finns i många länder. I mars 2021 grundades International Women in Mining Alliance, en global paraplyorganisation för de olika nationella sektionerna. I dagsläget finns ca 70 medlemsorganisationer över hela världen. WIM Sweden är en del av International Women in Mining Alliance.

Alliansen har sitt ursprung i organisationen International Women in Mining som grundades 2007.