News

News

Progress in the issue of extended permits

En majoritet i riksdagen kräver nu ökade lättnader för den hårt coronadrabbade prospekteringsbranschen. Det utvidgade förslaget från näringsutskottet ligger helt i linje med den hemställan Svemin skickade till regeringen redan i april. Mycket positivt att riksdagen börjar inse vikten av en fungerande gruvnäring, säger Maria Sunér Fleming, vd Svemin.

Read more

Svemin

Why the mining industry is important for Sweden

Read more

Mining - how it works

Read more

Swedish mining industry FAQ

Read more
160912 därför är gruvnäring (för självförsörjningen)_Boliden SilverGrains Pori

Calendar