Upptäck 250 möjliga yrken inom gruvbranschen

Med och utan hjälm

Aktuellt

Nyhet

Ny satsning: Gruvnäringen i en hållbar framtid

I dag lanseras ett unikt forskningssamarbete mellan Stockholm Environment Institute och Svemin för att utveckla gruv- och mineralnäringen i en mer hållbar riktning. I ett högteknologiskt samhälle är materialförsörjning en strategisk fråga, inte minst för att möta de klimatdrivna hållbarhetsutmaningarna.

Nyhet

Spårbara metaller för en hållbar framtid

Koppar, kobolt och litium. Listan på metaller vi är beroende av i ett modernt samhälle är betydligt längre än så. Hittills har det varit mycket svårt att veta var och hur hållbart metaller är producerade. Nu ska ett nytt spårbarhetssystem försöka göra det lättare.

Nyhet

Den fossilfria gruvan blir verklighet - om politiken möter upp

Idag har gruv- och mineralnäringens färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige överlämnats till regeringen. Branschen är övertygade om att omställningen kommer att lyckas. Utvecklingen kommer dock att ta tid och vara kapitalkrävande. Därför är det viktigt att politiken nu möter upp och underlättar omställningen genom konkreta åtgärder.

Klimat

"Nu gör vi gruvan fossilfri"

Den svenska gruv- och mineralnäringen står i dag står för cirka 8 procent av Sveriges koldioxidutsläpp. Själva gruvdriften kan ställas om till helt fossilfri verksamhet snabbt. Men hela omställningen kräver tunga investeringar som vi nu påbörjar, skriver företrädare för gruvnäringen.

Svemin

  • Branschorganisationen för gruvor, mineral- och metall- producenter i Sverige
  • Representerar ca 50 företag med 13 000 anställda inom produktion, prospektering och teknik
  • Branschens hållbara arbete bygger på Svemins etiska regler

Läs mer om oss

Kalender

13 juni

Skellefteå Kraft Arena, Mossgatan 27, SE-931 70 Skellefteå, Sweden

Läs mer om eventet

Nätverksträff Women In Mining – Euro Mine Expo 2018

Hur får man tag på rätt folk till rätt plats i rätt tid? Och vilken roll ges genderaspekten i mansdominerade branscher i realiteten? Välkommen till ett nätverksseminarium om kompetensförsörjning. I samband med Euro Mine Expo hälsar vi dig välkommen att mingla med Women In Mining och snacka kompetensförsörjning inom gruvbranschen. Vad: Seminarium, panelsamtal och mingel…

01-04 juli

Visby, Gotland

Läs mer om eventet

Almedalen 2018

Svemin kommer närvara i Almedalen och bland annat medverka inom Industrin tar matchens så kallade Industriområde. Mer information kommer.

Socialt