Kalender

EIT Raw Materials Summit 2022

  • Datum

    2022-05-23
  • Tid

    00:00
  • Plats

    Berlin

Som Europas främsta råvaruevenemang ger Raw Materials Summit en helhetssyn på råvaruekosystemet i och utanför EU. Det fjärde Raw Materials Summit äger rum i Berlin den 23-25 maj 2022, där representanter från industrin, beslutsfattare, akademi, investerare från hela Europa och längre bort sammanförs.

Evenemanget kommer att presentera de senaste innovationerna och politiska initiativen, såväl som de smartaste nystartade företagen från hela värdekedjan för råvaror. Dessutom får besökarna en unik möjlighet att nätverka med nyckelaktörer från hela branschen, utbyta idéer och göra affärer. Råvaror står i centrum i övergången till en koldioxidneutral ekonomi – missa inte denna möjlighet att få kontakt med de främsta spelarna i denna övergång!

Läs mer och registrera dig