Svensk gruvnäring

Tunga fakta

Tunga fakta om svensk gruv- och mineralnäring. Visste du att du kommer att använda omkring 800 ton metaller och mineral i ditt liv? Nästan allt du ser runt dig i ditt hem har en direkt koppling till vår berggrund – tandkrämen, smyckena, vitvarorna, batterierna, fönsterrutorna, mobilen, datorn och högtalaren. Och när du kliver utanför dörren är produkterna från vår berggrund fortsatt överallt – bussar, bilar, tåg, broar, lyktstolpar, skulpturer, skyltar och långt mycket mer. Utan metaller och mineral skulle våra moderna liv helt enkelt inte vara möjliga.

De är också helt nödvändiga för att ta steget in i framtiden. Vindkraftverk, batterier och andra klimateffektiva lösningar som krävs för den gröna omställningen behöver dessutom metaller och mineral som vi inte brutit tidigare. Flera av dem finns i vår berggrund.

I Sverige har vi en långt mer än tusenårig tradition av att förstå och ta till vara på bergets råmaterial. De är starten på långa växande värdekedjor och utgör därmed en ryggrad i den svenska ekonomin.

Metaller är grundämnen och därför återvinningsbara hur många gånger som helst. De passar därmed perfekt in i den cirkulära ekonomin och spelar dessutom en avgörande roll för det hållbara samhället. Metaller som bryts i gruvorna kompletteras med återvunnen råvara. Det är bra för både miljö och ekonomi att kombinera primär och återvunnen råvara i förädlingsprocessen. Endast återvinning täcker inte dagens och framtidens behov. En växande befolkning och nya tekniska lösningar för klimatet kräver mer metaller och mineral i det cirkulära flödet.

Klicka för att öppna PDF-versionen.