Om oss

Svemins arbetsmiljökommitté, GRAMKO

Långsiktigt systematiskt samarbete för en bättre arbetsmiljö är i fokus när Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO, driver sina viktiga frågor.

GRAMKO är den enda av Svemins kommittéer som även har representanter utanför Svemins medlemsföretag. Detta för att ett omfattande och brett samarbete är nödvändigt i frågor som rör arbetsmiljö. I GRAMKO ingår IF Metall, Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna.

GRAMKO har fyra arbetsgrupper:

  • AG Bergmekanik
  • AG Brandskydd
  • AG Medicin
  • AG Teknik

GRAMKO

Ordförande
Annika Kruuna, LKAB

Vice ordförande
Lars Bengtsson, Zinkgruvan

Ansvarig handläggare Svemin
Åsa Dahlfors, Expert arbetsmiljö och säkerhet

SAM-kommittén

Kommittén är partsgemensam och har i uppgift att främja det lokala arbetsmiljöarbetet. Arbetet i kommittén bedrivs självständigt och i nära samarbete med GRAMKO.

Ordförande
Annika Kruuna, LKAB

Ansvarig handläggare Svemin
Åsa Dahlfors, Expert arbetsmiljö och säkerhet

Internationell samverkan

Svemin driver även arbetsmiljöfrågor inom den europeiska branschorganisationen för gruv- och mineralfrågor, Euromines. Inom arbetsmiljöområdet sker det inom ramen för ”Committee for Health and Safety”, där Åsa Dahlfors, Svemin, ordförande.