Om oss

Svemins arbetsmiljökommitté, GRAMKO

Foto: Boliden

Långsiktigt systematiskt samarbete för en bättre arbetsmiljö är i fokus när Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO, driver sina viktiga frågor.

GRAMKO är den enda av Svemins kommittéer som även har representanter utanför Svemins medlemsföretag. Detta för att ett omfattande och brett samarbete är nödvändigt i frågor som rör arbetsmiljö. I GRAMKO ingår IF Metall, Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna.

GRAMKO har fyra arbetsgrupper:

  • AG Bergmekanik
  • AG Brandskydd
  • AG Medicin
  • AG Teknik

Ledamöter* i GRAMKO

Gunnar Rådberg, Zinkgruvan Mining AB (ordförande)

Cecilia Andersson, Svemin (sekreterare)

Åsa Dahlfors, Industriarbetsgivarna

Isabelle Klingstedt, Bergteamet AB

Pär Göting, Björkdalsgruvan AB

Simon Stenberg, Björkdalsgruvan AB

Bo Österstrand, Björkdalsgruvan AB

Ulla Ottosson, Boliden Group

Niklas Frank, Boliden Mineral AB

Jarl Oscarsson, Boliden Mineral AB

Malin Söderman, Boliden Mineral AB

Rom Rwamamara, Cementa AB

Andreas Unée, Dragon Mining Sweden AB

Svante Berglund, Drillcon AB

Conny Lundberg, IF Metall

Jessica Fagerlönn, LKAB

Ronnie Hansson, LKAB

Kaisu Nilsson, LKAB

Nils Stenberg, LKAB

Kennet Morin, Unionen

*Februari 2018

Ledamöter i SAM-kommittén

Kommittén är partsgemensam och har i uppgift att främja det lokala arbetsmiljöarbetet. Arbetet i kommittén bedrivs självständigt och i nära samarbete med GRAMKO.

Gunnar Rådberg, Zinkgruvan Mining (ordförande)
Cecilia Andersson, Svemin
Emil Stråhle, Björkdalsgruvan
Lars Carlsson, Boliden Mineral
Niklas Frank, Boliden Mineral
Lars Olausson, LKAB
Kaisu Nilsson, LKAB
Jörgen Ingvarsson, Zinkgruvan Mining
Conny Lundberg, IF Metall
Kennet Morin, Unionen
Viktoria Lundkvist, Industriarbetsgivarna

*Februari 2018

Internationell samverkan

Svemin driver även arbetsmiljöfrågor inom den europeiska branschorganisationen för gruv- och mineralfrågor, Euromines. Inom arbetsmiljöområdet sker det inom ramen för ”Committee for Health and Safety”, där är Cecilia Andersson, Svemin, ordförande.