Om oss

Svemins arbetsmiljökommitté, GRAMKO

Foto: Boliden

Långsiktigt systematiskt samarbete för en bättre arbetsmiljö är i fokus när Gruv- och mineralindustrins arbetsmiljökommitté, GRAMKO, driver sina viktiga frågor.

GRAMKO är den enda av Svemins kommittéer som även har representanter utanför Svemins medlemsföretag. Detta för att ett omfattande och brett samarbete är nödvändigt i frågor som rör arbetsmiljö. I GRAMKO ingår IF Metall, Unionen/Sveriges Ingenjörer/Ledarna.

GRAMKO har fyra arbetsgrupper:

 • AG Bergmekanik
 • AG Brandskydd
 • AG Medicin
 • AG Teknik

Ledamöter i GRAMKO

 • Mattias Hedlund, Bergteamet AB
 • Henrik Magnusson, Bergteamet AB
 • Gunnar Rådberg, Björkdalsgruvan AB (ordförande)
 • Jenny Gotthardsson, Boliden Mineral AB
 • Annika Kruuna, Boliden Mineral AB
 • Heikki Miettunen, Dragon Mining Sweden AB
 • Svante Berglund, Drillcon AB
 • Sigrid Rejås, Epiroc
 • Conny Lundberg, IF Metall
 • Karin Bennbom, Industriarbetsgivarna
 • Mikael Rantakyrö, Kaunis Iron
 • Åsa Allan, Kaunis Iron
 • Ronnie Hansson, LKAB
 • Anders Wälitalo, LKAB
 • Stina Eriksson, LKAB
 • Linda Karlsson, LKAB
 • Jörgen Lönn, Nordkalk
 • Mona Davik, Sandvik
 • Åsa Dahlfors, Svemin (sekreterare)
 • Anna-Karin Mattsson, Unionen
 • Malin Olsson, Zinkgruvan
 • Lars Bengtsson, Zinkgruvan

*Mars 2021

Ledamöter i SAM-kommittén

Kommittén är partsgemensam och har i uppgift att främja det lokala arbetsmiljöarbetet. Arbetet i kommittén bedrivs självständigt och i nära samarbete med GRAMKO.

 • Gunnar Rådberg, Björkdalsgruvan (ordförande)
 • Åke Hedlund, Björkdalsgruvan
 • Lars Carlsson, Boliden Mineral
 • Jenny Gotthardsson, Boliden Mineral
 • Conny Lundberg, IF Metall
 • Viktoria Lundkvist, Industriarbetsgivarna
 • Lars Olausson, LKAB
 • Åsa Dahlfors, Svemin
 • Jörgen Ingvarsson, Zinkgruvan Mining

*Mars 2021

Internationell samverkan

Svemin driver även arbetsmiljöfrågor inom den europeiska branschorganisationen för gruv- och mineralfrågor, Euromines. Inom arbetsmiljöområdet sker det inom ramen för ”Committee for Health and Safety”, där Åsa Dahlfors, Svemin, ordförande.