Om oss

Ett ansvarsfullt sätt att bedöma mineraltillgångar

Att på ett systematiskt och transparent sätt mäta och bedöma hur rik en fyndighet uppskattas vara är viktigt för en ansvarstagande mineralnäring. Som medlemmar i Svemin måste företagen använda en internationellt vedertagen standard som beskriver hur prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver ska bedömas och rapporteras. Rapporteringsstandarden som rekommenderas heter PERC Reporting Standard och bygger på standarden The Template som tagits fram av CRIRSCO (se definitioner nedan).

Den ideella organisationen Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals (FAMMP) samlar kvalificerade personer (QP:s) i huvudsakligen Sverige, Norge och Finland som uppfyller organisationens krav på kompetens och erfarenhet att göra bedömningar av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver som motsvarar kraven enligt PERC-standarden. Alla Svemins medlemsföretag måste använda sig av kvalificerade personer för att bedöma och granska resultat som publiceras offentligt.

FAMMP stöds av Svemin men drivs utan något avgörande inflytande från gruvindustrin. FAMMP består, förutom av dess styrelse, av kommittéer med uppgift att granska medlemsansökningar, att tillhandahålla utbildning om PERC-standarden och att hantera eventuella disciplinärenden rörande föreningens kvalificerade personer.

Länkar

Ladda ner

Kontakt

Ordförande i FAMMP

Thomas Lindholm, Thomas Lindholm Konsult AB
Tel: +46 (0)920 383 84
thomas.lindholm@geovista.se

FAMMP:s Styrelse 2020/21

Vald styrelse vid FAMMP:s årliga stämma den 7 maj 2020

Thomas Lindholm (ordf.), Thomas Lindholm Konsult AB
Anita Hall, Norsk Bergindustri
Pekka Suomela, FinnMin
Janne Hokka, Geological Survey of Finland
Gunnar Agmalm, Boliden Mineral AB
Kristin Hestnes, Rana Gruber
Moa Wejle, styrelsesuppleant, Svemin

Antagningskommittén

Hans Årebäck, Boliden Mineral AB (ordf.)
Henning Holmström, Gensyntec Consultants
Janne Hokka, Geological Survey of Finland
Hannu Makkonen, Suomen Malmitutkimus Oy
Roar Sandöy, Sibelco

Disciplinkommittén

Anja Hagerud, Zinkgruvan Mining AB (ordf.)
Peter Svensson, Boliden Mineral AB
Casper Herler, Borenius Attorneys Ltd
Henrikki Rutanen, LKAB
Stefan Tuoma, Kjinschakt
Pär Weihed, Luleå University of Technology
Åsa Allan, Kaunis Iron AB
Åsa Barstad, Titania AS

Utbildningskommittén

Johan Bradley, Boliden Mineral AB (ordf.)
Thomas Lindholm, Thomas Lindholm Konsult AB
Edmund Sides, PERC
Markku Iljina, Geoconsulting Oy
Steinar Löve Ellemo, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet

Kanslikontakt för ansökningar

Erica Malmenskog
Tel: +46 (0)721477432
erica.malmenskog@svemin.se

Medlemmar i FAMMP

 • Thomas Lindholm, Thomas Lindholm Konsult AB (Chairman)
 • Kurt Aasly, Norwegian University of Science and Technology
 • Gunnar Agmalm, Boliden Mineral AB
 • Markus Ekberg, FinnCobalt
 • Anja Hagerud, Zinkgruvan AB
 • Thomas Hedberg, Boliden Mineral AB
 • Timo Huhtelin, Outokumpu Chrome Oy
 • Kåre Höglund, Agnico Eagle
 • Kristoffer Johansson, Zinkgruvan AB
 • Ove Klavér, AFRY
 • Adam McElroy, Boliden Mineral AB
 • Glenn Patriksson, AFRY
 • Jani Rautio, Endomines
 • Michael Headlam, Sweco
 • Louise Sjögren, Norconsult AB
 • Hans Thorshag, Nordic Iron Ore AB
 • Hans Årebäck, Boliden Mineral AB
 • Henning Holmström, Geosyntec Consultants
 • Andreas Berggren, Boliden Mineral AB
 • Matti Sormunen, LKAB
 • Jan Kläre, Boliden Mineral AB
 • Seth Mueller, Boliden Mineral AB
 • Anders Sand, Boliden Mineral AB
 • Frank van der Stijl, Frostviken Exploration Services
 • Ian McGimpsey, Boliden Mineral AB
 • Esa Sandberg, Keliber Oy
 • Morten Often, Often Mineral AS
 • Johan Bradley, Boliden Mineral AB
 • Sofia Höglund, Boliden Mineral AB
 • Timo Pietilä, Outokumpu Chrome Oy
 • Nils Eriksson, Boliden Mineral AB
 • Mattias Fackel, Sweco
 • Jan-Ola Larsson, Pallas Metals AB
 • Nils Jansson, Luleå tekniska universitet
 • Hilmi Pehriz, Boliden

September, 2022

Definitioner

 • PERC står för Pan European Reserves and Resources Reporting Committee
 • CRIRSCO står för Committee for Mineral Reserves International Reporting Standard

Foto: Ximonic (Simo Räsänen) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons