Om oss

Ett ansvarsfullt sätt att bedöma mineraltillgångar

Att på ett systematiskt och transparent sätt mäta och bedöma hur rik en fyndighet uppskattas vara är viktigt för en ansvarstagande mineralnäring. Som medlemmar i Svemin måste företagen använda en internationellt vedertagen standard som beskriver hur prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver ska bedömas och rapporteras. Rapporteringsstandarden som rekommenderas heter PERC Reporting Standard och bygger på standarden The Template som tagits fram av CRIRSCO (se definitioner nedan).

Den ideella organisationen Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals (FAMMP) samlar kvalificerade personer (QP:s) i huvudsakligen Sverige, Norge och Finland som uppfyller organisationens krav på kompetens och erfarenhet att göra bedömningar av prospekteringsresultat, mineraltillgångar och mineralreserver som motsvarar kraven enligt PERC-standarden. Alla Svemins medlemsföretag måste använda sig av kvalificerade personer för att bedöma och granska resultat som publiceras offentligt.

FAMMP stöds av Svemin men drivs utan något avgörande inflytande från gruvindustrin. FAMMP består, förutom av dess styrelse, av kommittéer med uppgift att granska medlemsansökningar, att tillhandahålla utbildning om PERC-standarden och att hantera eventuella disciplinärenden rörande föreningens kvalificerade personer.

Länkar

Ladda ner

Kontakt

Ordförande i FAMMP

Gunnar Agmalm, Boliden
+46 (0) 910 77 42 83
gunnar.agmalm@boliden.com

Kanslikontakt för ansökningar

Erica Malmenskog
Tel: +46 (0)721477432
erica.malmenskog@svemin.se

Definitioner

  • PERC står för Pan European Reserves and Resources Reporting Committee
  • CRIRSCO står för Committee for Mineral Reserves International Reporting Standard

Foto: Ximonic (Simo Räsänen) (Own work) [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons