Svensk gruvnäring

Kapitalintensiv motor för stark svensk teknikutveckling

Under 2019 investerade gruvbranschen 6,3 miljarder kronor i Sverige. Det är omkring 9% av industribranschens totala investeringar om 72 miljarder 2019. År 2018 var siffran 5,6 och 2017 investerades 5 miljarder kronor. Gruvbranschen är mycket kapitalintensiv och mellan 2010 och 2019 investerades drygt 75 miljarder kronor totalt.

De flesta av branschens investeringar går till fossilfri produktion.

Hösten 2020 presenterade exempelvis LKAB en satsning som innebär en ny strategi och ny världsstandard för gruvbrytning och koldioxidfri malmförädling. Satsningen kan bli den största industriinvesteringen i svensk historia – cirka 400 miljarder över 20 år. Till det kommer massiva investeringar i utbyggnad av förnyelsebar el och vätgas för att möjliggöra omställningen. Det kommer att skapas tusentals nya jobb i Malmfälten och Norrbotten, under om- och nybyggnation av anläggningar under mer än 20 år och som en del av den expanderade verksamheten, och säkrar framtidens arbetstillfällen.

En unik synergi mellan gruvbolag, teknikleverantörer, akademi och institut gör att svenska gruvor är en viktig motor för svensk teknikutveckling och sysselsättning.


Fakta: Svemin, SGU, SCB, LKAB