Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid

”Exploring alternative sustainable futures for the Swedish mining industry”

I början av 2018 inleddes ett forskningssamarbete mellan Stockholm Environment Institute och Svemin för att utveckla gruv- och mineralnäringen i en mer hållbar riktning. I ett högteknologiskt samhälle är materialförsörjning en strategisk fråga, inte minst för att möta de klimatdrivna hållbarhetsutmaningarna.

Vilken roll har gruv- och mineralnäringen i den hållbara samhällsutvecklingen? I det framtida, moderna och hållbara samhället med ökat välstånd kommer mineral och metaller fortsättningsvis behövas för att utveckla nödvändig infrastruktur, framtidens kommunikationsutrustning och hållbara energitekniker som solceller, vindkraft och batterier. Utvinning av metaller och industrimineraler måste dock ske på ett hållbart sätt.
− En viktig del i arbetet med att skapa goda förutsättningar för en hållbar och konkurrenskraftig gruv- och mineralnäring i Sverige är att tydliggöra samhällsnyttan. Det hoppas vi är en av de saker det här samarbetsprojektet kan tydliggöra. På så sätt bidrar vi också till att branschens hållbarhetsarbete vidareutvecklas, säger Per Ahl, vd för Svemin.

FN:s globala mål är integrerade och balanserar tre dimensioner inom hållbar utveckling: ekonomiska, sociala och miljömässiga. Företagen påverkar dessa på olika sätt, men utan branschens bidrag, inte minst gällande materialförsörjning för nödvändig teknisk utveckling, blir exempelvis klimatfrågan utmanande att lösa.

− Poängen är att ta tillvara de samhällsnyttor som mineral- och gruvnäringen kan bidra med, samtidigt som miljöpåverkan och intressekonflikter minimeras, säger Olle Olsson, forskare och projektledare vid Stockholm Environment Institute.

Syftet med projektet är att analysera samspelet mellan samhället och gruv- och mineralsektorn i den hållbara samhällsomvandlingen. Detta görs genom att utgå från ett antal framtidsscenarier, vilket gör det möjligt att undersöka hur en hållbar svensk gruvsektor kan komma att utvecklas i en osäker värld. Projektet omfattar ett antal frågeställningar:

  • Hur kan gruv- och mineralnäringen vara en del av den övergripande hållbara omvandlingen av vårt samhälle?
  • Hur kan näringen fortsätta att bidra till ekonomisk utveckling och samtidigt bidra till agendan för hållbar utveckling?
  • Hur kan branschen vara en drivkraft för förändring, snarare än att bara svara på samhällsförändringar?

Målsättningen med projektet och de resultat som förväntas är dels en beskrivning av den framtida gruv- och mineralnäringens roll i den hållbara samhällsutvecklingen, dels en strategisk handlingsplan för branschen att navigera utifrån, för att tydligt kunna bidra till den hållbara samhällsutvecklingen i de fortsatta verksamheterna och affärerna.

− Det är såklart en utmaning att ställa om gruv- och mineralnäringen, men genom att tänka långsiktigt hur ett hållbart samhälle kan komma att se ut år 2050, hoppas vi kunna förse branschen med nya, betydande insikter och åtgärder som minimerar miljöpåverkan och intressekonflikter, avslutar Olle Olsson vid Stockholm Environment Institute.


Projektet genomförs gemensamt av SEI och Svemin. Svemin är projektägare och SEI leder och genomför stora delar av projektet för att undersöka hur den svenska gruvindustrin kan navigera i förhållande till en hållbar samhällsutveckling, och är ett strategiskt projekt inom ramen för SIP STRIM och finansieras med medel från Vinnova, Energimyndigheten och FORMAS. Projektet startades upp i december 2017 och det huvudsakliga arbetet genomförs under 2018 med ett slutseminarium i maj 2019.

För ytterligare information:

Erika Skogsjö, hållbarhetsansvarig och projektansvarig, Svemin
erika.skogsjo@svemin.se 070-311 68 40

Olle Olsson, forskare och projektledare, Stockholm Environment Institute (SEI)
olle.olsson@sei.org 073-270 43 06