Svensk gruvnäring

Sverige – Europas mesta gruvnation

Sverige står för 93% av all järnmalm som produceras inom EU, och en av de främsta producenterna även av övriga basmetaller. 2020 blev det mest produktiva året någonsin för den svenska gruvbranschen med cirka 87,9 miljoner ton producerad malm. En ökning med 2 procent från det tidigare rekordåret 2019.

93% Järnmalm

Sverige står för 93% av all järnmalm som produceras inom EU (2020)

32,8% Bly

Sverige står för 32,8% av allt bly som produceras inom EU (2020)

34,4% Zink

Sverige står för 34,4% av all zink som produceras inom EU (2020)

18,8% Guld

Sverige står för 18,8% av allt guld som produceras inom EU (2020)

18,3% Silver

Sverige står för 18,3% av allt silver som produceras inom EU (2020)

10,7% Koppar

Sverige står för 10,7% av all koppar som produceras inom EU (2020)

909 miljoner kronor

Prospekteringsinvesteringar 2020: 909 miljoner kronor. Merparten är gruvnära prospektering; inom eller i närheten av en befintlig gruva.

12 producerande gruvor

I Sverige finns 12 producerande metallgruvor (2020).

6,8 miljoner ton industrimineral

2020 producerades 6,8 miljoner ton industrimineral, varav 5,7 miljoner ton kalk.

60% av världens underjordsutrustning

Svenska verkstadsbolag producerar 60 % av världens underjordsutrustning. Sverige (Luleå Tekniska Universitet) är Europas nod inom forskning kring utvinning av metaller och mineral.

6 TWh

Svemins mineralutvinnande och metallproducerande företag kräver en stabil tillgång på energi. Elanvändningen 2020 var cirka 6 TWh för dessa företag.