Svemin i Almedalen 2022

Svemin i Almedalen

Svemin närvarar givetvis under årets Almedalsvecka. Både med egna arrangemang och som inbjudna talare i andra sammanhang. Vi kommer bland annat diskutera gruv- och mineralpolitik, kompetensförsörjning och elförsörjning. Och vi bjuder självklart in till Almedalens Hårdaste Mingel.


Vi som är i Almedalen 2022

Maria Sunér

Emma Härdmark

Sandra Lindström

Kristina Branteryd

Jesper Hedin

 

 

 

 

 

Vill du boka in våra medarbetare till seminarier eller enskilda möten? Tveka inte att kontakta oss.

Maria Sunér, vd | maria.suner@svemin.se
Emma Härdmark, Kommunikationschef | emma.hardmark@svemin.se
Sandra Lindström, Klimat- och energiexpert | sandra.lindstrom@svemin.se
Kristina Branteryd, Miljöexpert | kristina.branteryd@svemin.se
Jesper Hedin, Kompetensförsörjningsexpert | jesper.hedin@svemin.se
Linus Ljungström, Projektledare kommunikation | linus.ljungstrom@svemin.se

Följ SveminTwitter | Facebook | Instagram | LinkedIn | Youtube


Svemins aktiviteter i Almedalen 2022

Klicka på bilderna för större version.


Industrin ställer om, men politiken hindrar oss. En granskning av partiernas industripolitik.

Industrin är grunden för välståndet i Sverige. Alla de investeringar som nu sker är bara början, men för att förverkliga omställningen mot hållbarhet och för att industrin ska fortsätta generera välstånd krävs politisk handlingskraft av en annan omfattning än den vi sett på senare år. I detta seminarium granskar vi riksdagspartiernas industripolitik inför valet.

När: Måndag 4 juli
Tid: 09:15 – 10:00
Var: Dagens Industris scen, Strandvägen 4.4
Arrangörer: Industrins reformagenda. Samtliga 14 bransch- och arbetsgivarorganisationer inom industrin.
Mer info här >>


Brytningstid i Sverige – klimatomställning och mineralpolitik.

Tillgången till metaller och mineral sätter takten i den reella klimatomställningen. Sverige är EU:s mesta gruvnation, särskilt norra Sverige, och har stor potential att bidra med såväl ökad primär brytning som intensifierad återvinning. Men vilket parti vill mest? För att ta reda på var våra politiska partier står i detta landskap har Svemin inför höstens riksdagsval rankat partiernas mineralpolitik. På detta seminarium avslöjar vi vinnaren – och resten av listan.

När: Måndag, 4 juli
Tid: 12:00 – 13:00
Var: Norra Scen, Fiskargränd 5, Visby
Arrangör: Svemin
Mer info här >>
Sänds på Almedalen Play >>


Industrin ställer om – men vem ska göra jobbet?

Just nu pågår en historisk omställning inom industrin, med många nya hållbarhets- och digitaliseringssatsningar. Men var ska kompetensen komma ifrån? Den svenska gruv- och stålbranschen bjuder in till lanseringsseminarium för den rykande färska kompetensfärdplanen för gruv- och stålnationen Sverige. Seminariet bjuder på ett möte mellan näringsliv och politik, där vi tillsammans diskuterar hur kompetensbristen påverkar företagen och samhället i termer av omställning och svensk konkurrenskraft, samt möjliga lösningar.

När: Måndag 4 juli
Tid: 13:00 – 13:45
Var: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs Trädgård
Arrangör: Industriarbetsgivarna, Svemin, Jernkontoret
Mer info här >>
Sänds på Almedalen Play >>


Hur säkerställer vi industrins behov av el till en konkurrenskraftig kostnad?

Hur tänker politiken säkerställa industrins behov av el till en konkurrenskraftig kostnad idag och i framtiden? Vilka har den bästa energipolitiken för att möta industrins klimatomställning? SKGS ställer politikerna till svars. SKGS arbetar med den svenska basindustrins energifrågor. SKGS står för Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet och är ett samarbete mellan de olika branschorganisationerna Skogsindustrierna, IKEM, Svemin och Jernkontoret.

När: Måndag 4 juli
Tid: 16:00 – 16:45
Var: Kinbergs plats 3, trädgården
Arrangör: SKGS (Skogsindustrierna, IKEM, Svemin, Jernkontoret)
Mer info här >>


Så undviker vi byggstopp – om gruvor och grön kapitalism

Klimatet är en av vår tids viktigaste frågor. Ändå faller den offer för klåpare med ineffektiv politik och dyra symbolåtgärder. Sverige behöver en ny miljöpolitik, men hur ser en sådan egentligen ut? Panelen diskuterar utifrån boken Grön kapitalism.

När: Tisdag, 5 juli
Tid: 16.00 – 16.30
Var: Coc & Vin, Adelsgatan 38
Arrangör: Timbro
Mer info här >>


Almedalens Hårdaste Mingel

Almedalens Hårdaste Mingel är en plats för dig som vill prata om hur vi ser till att gruv- och stålindustrin är en del av lösningen för ett både fossilfritt och konkurrenskraftigt Sverige. Vi vill att just du kommer! I år har vi ett begränsat antal platser, så smid medan järnet är varmt. Detta vill du inte missa!

När: Tisdag 5 juli
Tid: 16:30 – 19:00
Var: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs Trädgård
Arrangör: Svemin, Industriarbetsgivarna, Jernkontoret
Mer info här >>


Det nya industriutsläppsdirektivet (IED) – ett hot mot klimatomställningen?

För att klara omställningen i Europa, Green Deal, behövs effektiva tillståndsprocesser. Dessa regleras i Industriutsläppsdirektivet (IED) som nu revideras. Direktivet blir mer omfattande men säger sig också vilja underlätta innovation och omställning. Är det möjligt att förena dessa? Under seminariet diskuterar vi vad IED är, vad utmaningarna inom industrin är och hur detta kan påverka miljötillståndsprocesser, miljönyttan och industrin framåt.

När: Onsdag 6 juli
Tid: 09:00 – 10:00
Var: Hamngatan 3, Svenskt Näringslivs Trädgård
Arrangör: IKEM, Svenskt Näringsliv, Jernkontoret, Skogsindustrierna, Svemin, Gjuteriföreningen
Mer info här >>