Projekt: Svemins Biodiversitetspris

För tre år sen tog Svemin, som första branschorganisation någonsin, fram en färdplan för biologisk mångfald. Svemins övergripande mål är att alla företag inom vår industri ska bidra nettopositivt till biologisk mångfald senast 2030 inom alla områden där vi är verksamma.

Genom en tävling vill vi uppmärksamma goda exempel för ökad biologisk mångfald och därigenom uppmuntra till ökat engagemang. Gå in och nominera ditt bidrag!

Sista dag att skicka in ditt bidrag är 31 Juli 2024.

Juryn består av medlemmar ur Svemins arbetsgrupp Natur och vinnarna tillkännages under Svemins miljökonferens 2024. Vinnaren får, förutom äran, fin publicitet under Svemins miljökonferens 2024!


OM TÄVLINGEN

Vi söker en främjande åtgärd som har eller uppskattas ha en långsiktigt positiv påverkan på biologisk mångfald.

Kategorin är bred och kan inkludera projekt, processmetoder, produktutveckling, dialogprocesser och andra innovativa lösningar vars mål är att bevara och öka den biologiska mångfalden. Det kan ha skett inom en projektgrupp eller tillsammans med NGO:s eller lokalsamhället.

Exempel på åtgärd: Kompensationsåtgärder, efterbehandling, samhällsengagerande projekt, projekt på aktiva siter etc.


NOMINERING AV BIDRAG

Nominering sker genom att maila till info@svemin.se med ämnesraden ”Svemins biodiversitetspris”

Mailet ska innehålla;

  • Platsens namn
  • Företagsnamn
  • Namn på personer som medverkat
  • År när projektet genomfördes
  • Status på projektet
  • Beskrivning av projektet
  • Motivering som beskriver den tänkta positiva påverkan på biologisk mångfald.
  • Bifogade bilder, kartor, rapporter som beskriver bidraget

Skicka ditt bidrag senast 31 Juli 2024.

Lycka till!

KONTAKT
För frågor gällande tävlingen kontakta Kristina Branteryd, Expert miljö Svemin

Krista.branteryd@svemin.se
+46(0)72 018 53 05