Vårt material

Tekniska anvisningar och maskinanvisningar


Maskinanvisning, Svemins anvisning för fordon, maskiner och tekniska utrustningar 
Svemin, reviderad 2019
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Branschanvisningar för gruvhissar, BRAGS 
Svemin, reviderad 2015
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Branschanvisningar för gruvhissar, BRAGS
Svemin, 2012
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Branschanvisningar för gruvhissar, BRAGS
Svemin, 2004
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Arbetarskyddsstyrelsens anvisningar, Nr. 14, 1973
Gruvhissanvisningar
Utfärdade i mars 1973
(Ändringar införda t.o.m. 98-05-28)
> Ladda ner eller läs i nytt fönster