Aktuellt

Risk att tillgång till kritiska mineral blir en flaskhals i klimatomställningen

Nyhet

70 procent av världens klimatutsläpp omfattas nu av målsättningar om att minska till netto-noll senast år 2050. Detta är mycket bra. För att klara dessa ambitioner krävs teknikskiften i många sektorer – inte minst vad gäller hur vi genererar och använder energi. Elektrifiering med fossilfri el är en central nyckel för att ambitionerna ska nås.

Läs mer

Den Svenska Gruvan – dags igen!

Nyhet

Under senhösten 2020 såg Den Svenska Gruvan dagens ljus. Gruvnäringens gemensamma röst med målet att nå ut till allmänheten, en allmänhet som alltför ofta är ambivalent inställd till om gruvnäringen verkligen behöver utvecklas. Här berättar Klas Nilsson, som leder Den Svenska Gruvans styrgrupp och till vardags är kommunikationsdirektör på Boliden om hur den första kampanjen togs emot och vad som är på gång.

Läs mer

Nominera till Industrins jämställdhetspris

Nyhet

Att arbeta strategiskt och målinriktat med jämställdhet är ett arbete som förtjänar att belönas och uppmärksammas. Därför delar Industrirådet årligen ut ett pris till företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet. Nu öppnar nomineringsperioden!

Läs mer

Björkdalsgruvan kompetensutvecklar inom arbetsmiljö

Nyhet

Idag den 28 april är det internationella arbetsmiljödagen; World Day for Safety and Health at Work. Gunnar Rådberg, platschef på Björkdalsgruvan och ordförande i Svemins arbetsmiljökommitté, GRAMKO, berättar om företagets arbete med kompetenshöjande arbetsmiljöåtgärder – en satsning som verkar ha resulterat i både ökad produktion och färre olycksfall.

Läs mer