Vårt material

Strategiska projekt och rapporter


Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser

Svemins reformpaket för effektiva tillståndsprocesser har arbetats fram mellan juni och oktober 2021 i syfte att ge beslutsfattare faktabaserat underlag att åstadkomma mer förutsebara processer för gruv- och mineralnationen Sverige.

> Klicka här för att ladda ner enkelsidig
> Klicka här för att ladda ner uppslag


GruvRIDAS 2021

Gruvbranschens riktlinjer för dammsäkerhet, är en uppdaterad vägledning för anställda vid gruv- och mineralföretag, konsultföretag och myndigheter.

> Kicka här för GruvRIDAS enkelsidig
> Klicka här för GruvRIDAS uppslag


Klimatambitioner och metallbehov – möjligheter för Sverige och svensk gruvnäring

Den viktigaste drivkraften till ökad efterfrågan på många metaller fram till 2050 kommer att vara klimatomställningen. Den klimatpolitiska ambitionsnivån kommer därför vara direkt relaterad till tillgången till råmaterial. Svemin, Material Economics; 2021

> Klicka här för rapporten enkelsidig
> Klicka här för rapporten i uppslag


TraceMet – Spårbara metaller för en hållbar framtid

Ett förenklat, men fullt funktionellt, IT-system utvecklas för att följa certifierade metaller från gruva till slutanvändning. I projektet har kriterierna ”koldioxidavtryck” och ”andel återvunnet” att användas. Svemin, IVL, Boliden, LKAB; 2021

> Klicka här för TraceMet enkelsidig
> Klicka här för TraceMet uppslag


Mining with Nature

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Nu lanserar Svemin, som första branschorganisation, en färdplan för hur det ska gå till. Svemin, Ecogain; 2020

> Ladda hem Mining with Nature uppslag här
> Ladda hem Mining with Nature enkelsidig här


Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid

Vilken roll har gruvor i en hållbar framtid? Och vilken roll har strävan efter en hållbar framtid för gruvorna? Hur ser resan ut? The Swedish Mining Sector in Sustainable Futures är resultatet av ett unikt samarbetsprojekt. Svemin, SEI, Stockholm Environment Institute; 2019

> Ladda hem här


Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige

Gruv- och stålindustrin står inför stora utmaningar med kompetensförsörjningen. Svemin har därför tillsammans med Jernkontoret och Industriarbetsgivarna utarbetat en färdplan för att kartlägga framtidens behov. Svemin, Jernkontoret, Industriarbetsgivarna; 2019

> Ladda hem här


Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring

Den fossilfria gruvan blir verklighet – om politiken möter upp. Branschen är övertygad om att omställningen kommer att lyckas. Utvecklingen kommer dock att ta tid och vara kapitalkrävande. Därför är det viktigt att politiken nu möter upp och underlättar omställningen genom konkreta åtgärder. Svemin, RISE, del av Fossilfritt Sverige; 2019

> Ladda ner här


Bakom Färdplan för en konkurrenskraftig och fossilfri gruv- och mineralnäring, Vägen framåt för gruv- och stålnationen Sverige, Svensk gruv- och mineralnäring i en hållbar framtid, Mining with Nature, TraceMet – Spårbara metaller för en hållbar framtid och Klimatambitioner och metallbehov – möjligheter för Sverige och svensk gruvnäring står Vinnova, Energimyndigheten och Formas via det strategiska innovationsprogrammet Swedish Mining Innovation – en gemensam satsning för att stärka svensk gruv- och metallutvinnande industri.