Svensk gruvnäring

Samhällets behov av metaller

160912_Samhällets behov av metaller_Google Höga Kusten-bron

Tillgång till metaller och mineral är en förutsättning för det moderna samhället. Faktum är att du under din livstid kommer att behöva 800 ton mineral och metaller.

Under vår livstid behöver var och en av oss:

Koppar: 0,6 ton
Guld: 11 gram
Zink: 0,35 ton
Cement: 33 ton
Järn: 15 ton
Bly: 0,4 ton
Lera: 9,7 ton
Ballast: 775 ton
Andra mineraler och metaller: 30 ton

Källa: sgu.se


Lär dig mer om vårt geologiberoende


Mycket av det vi tar för givet runtomkring oss kräver också många olika mineral och metaller. En bil, till exempel, består av:

Grundämne Beteckning Bildel Vikt (kg)
1. Järn Fe Kaross 1 000,0
2. Aluminium Al Kaross 120,0
3. Kol C Stål m.m. 25,0
4. Koppar Cu Elektriska kablar, kylare 20,0
5. Kisel Si Glas 20,0
6. Bly Pb Batteri 10,0
7. Zink Zn Rostskydd 10,0
8. Mangan Mn Stållegering 8,0
9. Krom Cr Kromdetaljer 7,0
10. Nickel Ni Ytbeläggning, rostfritt stål 4,0
11. Magnesium Mg Aluminiumlegering 2,0
12. Svavel S Stål 1,0
13. Molybden Mo Motorsmörjning, stål 0,5
14. Vanadin V Stål 0,5
15. Fosfor P Stål 0,5
16. Niob Nb Höghållfasthetsstål 0,2

I mindre mängder finns även antimon, arsenik, bor, barium, gallium, germanium, guld, kadmium, kalcium, kobolt, litium, natrium, palladium, platina, silver, strontium, titan, tenn, wolfram och zirkonium. Källa: FoF

Foto:  Anders Jilden via Good Free Photos