Svensk gruvnäring

Samhällets behov av metaller

Tillgång till metaller och mineral är en förutsättning för det moderna samhället. Faktum är att du under din livstid kommer att behöva 800 ton mineral och metaller.

Nästan allt du ser runt dig i ditt hem har en direkt koppling till vår berggrund – tandkrämen, smyckena, vitvarorna, batterierna, fönsterrutorna, mobilen, datorn och högtalaren. Och när du kliver utanför dörren är produkterna från vår berggrund fortsatt överallt – bussar, bilar, tåg, broar, lyktstolpar, skulpturer, skyltar och långt mycket mer. Utan metaller och mineral skulle våra moderna liv helt enkelt inte vara möjliga.

De är också helt nödvändiga för att ta steget in i framtiden. Vindkraftverk, batterier och andra klimateffektiva lösningar som krävs för den gröna omställningen behöver dessutom metaller och mineral som vi inte brutit tidigare. Flera av dem finns i vår berggrund. Här kan du läsa mer om kritiska råvaror.

I Sverige har vi en långt mer än tusenårig tradition av att förstå och ta till vara på bergets råmaterial. De är starten på långa växande värdekedjor och utgör därmed en ryggrad i den svenska ekonomin.

If You Can’t Grow It, You Have to Mine It

Metaller är grundämnen och därför återvinningsbara hur många gånger som helst. De passar därmed perfekt in i den cirkulära ekonomin och spelar dessutom en avgörande roll för det hållbara samhället. Metaller som bryts i gruvorna kompletteras med återvunnen råvara. Det är bra för både miljö och ekonomi att kombinera primär och återvunnen råvara i förädlingsprocessen. Endast återvinning täcker inte dagens och framtidens behov. En växande befolkning och nya tekniska lösningar för klimatet kräver mer metaller och mineral i det cirkulära flödet.


I Sverige bryter vi


Av järn görs stål som är en riktig samhällsbyggare. Vi använder det nästan överallt; i broar, väggar, golv, tak, tåg, bilar och inte minst i maskiner och verktyg som i sin tur gör andra produkter. Stål är den mest använda metalliska råvaran i hela världen. Stål används mer än 20 gånger så mycket som alla andra metaller tillsammans. Sverige står idag för ungefär 90 procent av all järnmalm som produceras i Europa och järnmalm bryts i fem svenska gruvor.

 

 


Koppar används till att leda värme och elektricitet och kopplar på många sätt ihop vår värld. Koppar är även bakteriedödande och kan användas i exempelvis dörrhandtag. Du hittar koppar i elektronik som finns i din dator, mobiltelefon och TV. Koppar är världens tredje mest använda metall efter järn och aluminium. I Sverige bryts koppar i sju gruvor och vi står för omkring 10 procent av produktionen i Europa.

 

 

 


Zink används vid bland annat ytbehandlingar genom galvanisering och varmförzinkning för att förhindra korrosion. Det används också i batterier där den vanligaste användningen är som minuspol i alkaliska batterier. Zink hittas också i en mängd medicinska och kosmetiska produkter. Zink bryts i sju svenska gruvor och Sverige står för cirka 36 procent av Europas produktion.

 

 

 

 


Guld fungerar bra som ledare för elektricitet och används därför i telefoner, datorer, hi-fi-produkter och andra elektriska apparater. Utöver förekomsten som komponent i elektronik-, rymd-, och läkemedelsindustrin är smyckesindustrin fortfarande den största användaren av denna ädelmetall. Guld bryts idag i sju svenska gruvor och Sverige står för omkring 23 procent av Europas guldproduktion.

 

 

 


Silver leder värme och elektricitet bäst av alla metaller och används bland annat i batterier, kontakter och kretskort i elektronik som mobiltelefoner och datorer. Det används även i solceller, flygplan och satelliter samt inom sjukvården eftersom det är antibakteriellt. Silver bryts i tre svenska gruvor och Sverige står för ungefär 20 procent av Europas produktion.

 

 

 

 


Kalcium tillhör de alkaliska jordartsmetallerna. Det vanliga namnet på kemiska föreningar som innehåller kalcium är kalk. Kalksten är ett industrimineral och kalkstensbaserade produkter har ett mycket brett användningsområde. Vid tillverkning av byggmaterial, vägar, byggnader, stabiliseringsprodukter och i asfalt. Kalkstensmjöl används i gips, murbruk, betong och kakel. Kalk används också i lantbruk och trädgård för exempelvis pH-reglering av marker vilket ger bättre grödor och i djurfoder, samt för att rena avlopps- och dricksvatten. Kalksten utgjorde 2019 ungefär 78 % av det samlade värdet av brutna industrimineral. Cirka 6,3 miljoner ton levererades under året.

 

 


Bly är viktigt inom sjukvården där det används i skyddsutrustning, eftersom det skyddar mot joniserande strålning som används vid röntgen. Metallen är också en viktig del i större batterier som till exempel bilbatterier och vid reservkraftsanläggningar. Eftersom bly ger ett bra och långvarigt fuktskydd används den i kablar och ledningar, särskilt under mark eller i vatten. Bly bryts i fem svenska gruvor och Sverige står för ungefär 38 procent av produktionen i Europa.

 

 

 


En vision om en elbil utvunnen i Sverige

Metaller och mineral sätter takten i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Så inga gruvor. Inga elbilar. Och inte heller solceller, vindkraftverk, batterier eller järnvägsräls. Vi behöver helt enkelt mer och fler metaller. I en elbil går det till exempel åt dubbelt så mycket koppar som i en bensindriven bil.

> Här kan du se hur vi räknat på klimatnyttan med vår konceptbil Mine

Konceptbilen Mine är resultatet av ett samarbete mellan Den Svenska Gruvan, bildesignern Michael Hallgren och studenter från Umeå universitet. Under arbetets gång bollades en rad olika idéer kring hur framtidens elbil kommer se ut och fungera. Allt från designen av de luftlösa däcken till solcellerna på taket.

 

 

>Den Svenska Gruvan vill lyfta de möjligheter som finns med en utvecklad gruvnäring i Sverige. Där kan du läsa mer om gruvnäringen i Sverige. Bakom initiativet står det svenska gruvklustret genom Boliden, LKAB, Zinkgruvan Mining, ABB, Epiroc, Sandvik, Copperstone Resources och Svemin.


 

Under vår livstid behöver var och en av oss:

Koppar: 0,6 ton
Guld: 11 gram
Zink: 0,35 ton
Cement: 33 ton
Järn: 15 ton
Bly: 0,4 ton
Lera: 9,7 ton
Ballast: 775 ton
Andra mineraler och metaller: 30 ton

Källa: sgu.se


Lär dig mer om vårt geologiberoende


Mycket av det vi tar för givet runtomkring oss kräver också många olika mineral och metaller. En bil, till exempel, består av:

Grundämne Beteckning Bildel Vikt (kg)
1. Järn Fe Kaross 1 000,0
2. Aluminium Al Kaross 120,0
3. Kol C Stål m.m. 25,0
4. Koppar Cu Elektriska kablar, kylare 20,0
5. Kisel Si Glas 20,0
6. Bly Pb Batteri 10,0
7. Zink Zn Rostskydd 10,0
8. Mangan Mn Stållegering 8,0
9. Krom Cr Kromdetaljer 7,0
10. Nickel Ni Ytbeläggning, rostfritt stål 4,0
11. Magnesium Mg Aluminiumlegering 2,0
12. Svavel S Stål 1,0
13. Molybden Mo Motorsmörjning, stål 0,5
14. Vanadin V Stål 0,5
15. Fosfor P Stål 0,5
16. Niob Nb Höghållfasthetsstål 0,2

I mindre mängder finns även antimon, arsenik, bor, barium, gallium, germanium, guld, kadmium, kalcium, kobolt, litium, natrium, palladium, platina, silver, strontium, titan, tenn, wolfram och zirkonium. Källa: FoF


Källor: Svemin, SGU, FoF