Vårt material

Yttre miljö


GruvRIDAS 2021

Gruvbranschens riktlinjer för dammsäkerhet, är en uppdaterad vägledning för anställda vid gruv- och mineralföretag, konsultföretag och myndigheter.

> Ladda hem eller läs i nytt fönster

Bilagor

Tillämpningsvägledning 2.1 tillhörande kapitel 2
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

 

 

Vägledning för tillämpning av GruvRIDAS 

Gällande vägledning för tillämpning av kapitel i GruvRIDAS 2021 som Svemin ännu inte har publicerats det vill säga under perioden från GruvRIDAS 2021 HD ikraftträdande tills att erforderlig tillämpningsvägledning finns upprättade för det enskilda kapitlet så tillhandahåller inte Svemin någon ytterligare vägledning för tillämpning till sina medlemsföretag. Det enskilda medlemsföretaget kan ta stöttning och vägledning i sin implementering av GruvRIDAS 2021 i GruvRIDAS 2012 gällande vägledningar för tillämpning tillika RIDAS gällande tillämpningsvägledning i så tillämpliga delar samt andra internationellt vedertagna riktlinjer och standarder tex. ICOLDs Bulletiner.       


GruvRIDAS 2012
Gruvindustrins riktlinjer för dammsäkerhet
Svemin, 2012
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Bilagor


Gruvdammanläggningar och klimatförändringar
En utblick gällande påverkan av dammsäkerheten under drift och efterbehandling
Svemin, TCS, 2023
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Dammsäkerhetspolicy (pdf)
Dammsäkerhetspolicy för Svemins medlemsföretag. Ingår i Svemins etiska regler.
Svemin, 2021.
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Ekologisk efterbehandling (pdf)
Handbok om potential och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster under drift och efterbehandling.
Svemin, Jernkontoret och Enetjärn Natur, finansierat av Vinnova, 2016
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Dimensionerade flöden för dammanläggningar (pdf)
Riktlinjer för bestämning av dimensionerade flöden för dammanläggningar.
Svenska Kraftnät, Svensk Energi, Svemin. Utgåva 2015.
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Metaller i samhälle och miljö (pdf)
Broschyr om metaller. Utgiven av MITF, Reviderad 2013
För upplaga kontakta Svemin.
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Kväveutsläpp från gruvindustrin (pdf)
Risker för miljöproblem, krav på utsläppsbegräsningar och möjliga åtgärder.
Svemin, 2012
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Metaller och miljö (pdf)
Sammanfattning av ”Metals in Society and in the Environment”.
Lars Landner och Rudolf Reuther, Kluwer, Academia Publishers, 2004
> Ladda ner eller läs i nytt fönster