Vårt material

Yttre miljö


Dammsäkerhetspolicy (pdf)
Dammsäkerhetspolicy för Svemins medlemsföretag. Ingår i Svemins etiska regler.
Svemin, 2021.
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Ekologisk efterbehandling (pdf)
Handbok om potential och metoder för biologisk mångfald och ekosystemtjänster under drift och efterbehandling.
Svemin, Jernkontoret och Enetjärn Natur, finansierat av Vinnova, 2016
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Dimensionerade flöden för dammanläggningar (pdf)
Riktlinjer för bestämning av dimensionerade flöden för dammanläggningar.
Svenska Kraftnät, Svensk Energi, Svemin. Utgåva 2015.
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Metaller i samhälle och miljö (pdf)
Broschyr om metaller. Utgiven av MITF, Reviderad 2013
För upplaga kontakta Svemin.
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Kväveutsläpp från gruvindustrin (pdf)
Risker för miljöproblem, krav på utsläppsbegräsningar och möjliga åtgärder.
Svemin, 2012
> Ladda ner eller läs i nytt fönster

Metaller och miljö (pdf)
Sammanfattning av ”Metals in Society and in the Environment”.
Lars Landner och Rudolf Reuther, Kluwer, Academia Publishers, 2004
> Ladda ner eller läs i nytt fönster