Vårt material

Presentationer från Svemins miljökonferens 2016

12-13 oktober i Gällivare. Teman:

  • Samverkan – så skapas framgångsfaktorer för svensk gruvnäring
  • Gruvdammar – en hållbarhetsfråga

Svemins vd Per Ahl hälsar välkommen från scenen

Erika Skogsjö, ansvarig för energi, klimat och hållbarhet på Svemin

Svemins vd Per Ahl hälsar välkommen

Lars Alriksson, kommunstyrelsens vice ordförande, berättar om den pågående samhällsomvandlingen i Gällivare och Malmberget

Jonas Jonsson och Magnus Ljunggren, Sweco, sammanfattar de viktigaste slutsatserna från The Fundão Dam Review Panel

Åhörarbild

Charles Dumaresq, MAC, om Mount Polley och dess följder för den kanadensiska gruvnäringen

Åhörarbild

Samtal under lunchpausen

Johannes Drielsma från Euromines talar om EU-initiativ med anknytning till dammsäkerhet

Elin Wormeester, Sweco, berättar om utvecklingen av en europeisk standard för gruvdammar (TC396)

Samtal under kaffepausen

Samtal under kaffepausen

Samtal under kaffepausen

Samtal under kaffepausen

Lars-Åke Lindahl berättar om varför dammsäkerhet är en fokusfråga för Svemin

Sara Fagerlönn, Boliden, om Aitiks expansion och hur man optimerar övervakningen och kontrollen på dammsäkerhetsområdet

Svemins vd Per Ahl skriver under stipendiechecken till årets Janne Kempe-stipendiater på miljöområdet, Kristján Erlandsson och Petter Lindström, SLU

Årets Janne Kempe-stipendiater på miljöområdet, Kristján Erlandsson och Petter Lindström, SLU, berättar om sitt examensarbete

Emma Härdmark från Svemin låter konferensdeltagarna delta i en supersnabb opinionsundersökning

Åhörarfråga

Panelsamtal med Lennart Gustavsson, Georange, David Berggård, Länsstyrelsen i Norrbottens län, Henning Holmström, Golder Associates och Pia Lindström, Boliden Gruvor

Åhörarfråga

Åhörarfråga

Åhörarfråga

Årets Janne Kempe-stipendiater på miljöområdet, Kristján Erlandsson och Petter Lindström, Sveriges lantbruksuniversitet

Lotta Lauritz, LKAB, Ragnhild Nilsson, Stockholms universitet och Per-Erik Stenberg, Laevas sameby om hur gruvnäringen och rennäringen hittar framkomliga vägar för samverkan

Erik Lindblom och Johan Strandberg från IVL presenterar den nya handboken för bedömning av utsläpp till vatten från gruvverksamhet

Bolidens Emma Rönnblom-Pärson deltar i diskussionen

Erik Lindblom, IVL ute i publiken

Svemins Emma Härdmark grillar Erik Lindblom och Johan Strandberg från IVL

Anders Forsgren, projektledare affärsutveckling på Boliden, om sina erfarenheter av samråd

Lennart Gustavsson berättar om varför Georange behövs, nu och i framtiden

Samtal under lunchpausen

Ladda ner