Vårt material

Impact Innovation – nästa generations innovationsprogram

Vi mobiliserar för en hållbar och tryggad mineral och metallförsörjning.

Metaller och mineral är hörnstenar i vårt moderna samhälle, finns i nästan allt vi använder och behöver i vårt dagliga liv och är en förutsättning för attraktiva och välfungerande samhällen. Tillgång till hållbart producerade metaller och mineral är också en förutsättning för Europas gröna omställning samtidigt som en säkrad tillgång är en av Europas största utmaningar.

För att möta utmaningen siktar vi på att etablera ett program inom nästa generations strategiska innovationsprogram Impact Innovation. Impact innovation är ett gemensamt initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova som skall var aktörsdrivet och bidra till global konkurrenskraft genom hållbar omställning.

Det svenska innovationsklustret inom gruv- och metallproducerande industri samt återvinningsindustri och batteritillverkare har i en gemensam satsning erhållit ett förberedelseprojekt för att mobilisera aktörer, fastställa missions och utmaningar, etablera strategi och styrning samt beskriva aktiviteter i ett framtida Impact Innovation och slutligen lämna in ett förslag i den öppna ansökan till Impact Innovation. Som ett led i mobiliseringen kommer vi under våren att genomföra ett antal öppna workshops med möjlighet för alla som kan bidra till det övergripande målet att delta.


Workshops

Aktörerna som står bakom ansökan kommer under våren 2023 att genomföra fyra workshops på flera platser runtom i Sverige. Målsättningen med övningarna är att kalibrera beskrivningarna av samhällsutmaningarna, diskutera hur forskning och innovation kan bidra till lösningar samt inhämta nya perspektiv.

Workshop #1 | Stockholm 22 mars

Den första workshopen, som ägde rum den 22 mars i Stockholm, gav en introduktion till vad initiativet innebär, vad finansiärerna efterfrågar och vad det innebär för industrin. Sedan dess har projektgruppen i samverkan tagit fram ett förslag på mission, motsvarande en målbild, för ett program.

Workshop #2 | Luleå 8 maj
Samhällsfrågor kopplat till gruv-, metall- och återvinningsindustrins Impact Innovationprogram

Var: Clarion Sense, Skeppsbrogatan 34, Luleå, eller digitalt via Zoom.
När: 8 maj
Tid: 09:00 – 12:00 (frukost från 08:30)

>> Ladda ner frågeställningar och agenda här

Svensk gruv-, metall- och återvinningsindustri förbereder en ansökan om att få driva ett program inom ramen för nästa generation strategiska innovationsprogram, Impact Innovation.

Programmet har identifierat ett tentativt mission:

Ensuring the green transition is sustainable –  securing resilient and circular minerals & metals value chains for society.

Under workshopen vill vi diskutera med er om vad som behöver hända för att nå målsättningarna, och skissa på ett innehåll i det kommande programmet som ska ge ett tydlig bidrag till Sveriges klimatmål och FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Workshopen ger utrymme för gruppdiskussioner med fokus på tre prioriterade områden –

  • social inkludering
  • policy och regelverk
  • kompetensförsörjning

Målet är att besvara följande frågor:

  1. Vad behöver hända inom områdena social inkludering, policy och regelverk samt kompetensförsörjning för att nå mission?

2 a) Vi vet vad som behöver hända. Vad står i vägen för att det ska bli så?

2 b) Vad kan vi själva åta oss att göra i form av målsättningar? Hur ändrar vi på de hinder som finns?

3 a) Vilka aktörer behöver vara med för att nå mission?

3 b) Vad behöver tillföras i form av nytänkande och samarbeten?

Vi är angelägna om att ni som, direkt och indirekt, är verksamma i eller på olika sätt samverkar med gruv-, metall- och återvinningsindustrin i Sverige medverkar och delar med er av era perspektiv. Samtliga anmälda kommer inför övningen att få ta del av ett underlag som underlättar förberedelserna inför diskussionerna.