Jobba på Svemin

Svemin söker en branschjurist som ska driva och samordna gruvbranschens arbete för effektivare tillståndsprocesser och andra regulatoriska frågor av betydelse för branschen. Som branschjurist har du en central roll i Svemins arbete och arbetet spänner över en rad områden, med miljöbalken och minerallagen i centrum – men inte begränsat till enbart dem.

I tjänsten ingår att samverka med olika samhällsinstanser både i Sverige och inom EU, som exempelvis riksdag, regeringskansli, myndigheter, EU-kommissionen och EU-parlamentet för att förse beslutsfattare med information och underlag om branschens utmaningar och möjligheter samt konsekvenser av olika lagförslag, samt förslag till förändringar i lagstiftningen.

För att vara väl grundad i branschens syn i olika frågor är nära samverkan med Svemins medlemsföretag centralt.

Svensk gruvnäring ligger internationellt i framkant vad gäller miljö och hållbarhetsfrågor och lagstiftningen inom dessa områden är central för branschen. Fokus ligger idag vid utveckling av både nya och befintliga regelverk för bland annat hållbar finansiering, dammsäkerhet, vattenförvaltning och fortsatt arbete kopplat till branschens färdplan för biologisk mångfald. Att jobba nära forskning och innovation är en viktig del. Branschen arbetar också aktivt med att ta fram vägledning, positioner och frivilliga åtaganden inom områden som miljöhänsyn, urfolksrättigheter samt bedömning och rapportering av mineralfyndigheter.

Uppdraget innebär att:

 • Omvärldsbevaka och vara uppdaterad på vad som händer för gruvnäringen relevanta juridiska områden och den politiska agendan inom området, såväl nationellt som på EU-nivå.
 • Vara en talesperson för branschen i miljöjuridiska frågor, såväl i Sverige som gentemot EU och i EU-relaterade sammanhang.
 • Sammanfatta och kommunicera de synpunkter branschen har på olika aktuella miljöpolitiska lagstiftningsinitiativ, via remissvar och på andra sätt.
 • Leda arbetet med för branschen viktiga juridiska frågor i samråd med Svemins kommittéer och arbetsgrupper.
 • Leda och delta i arbete med att ta fram branschspecifik vägledning, positionsdokument och andra branschspecifika dokument.
 • Samverka med andra näringslivsorganisationer bl.a. inom Svenskt Näringslivs arbetsgrupper och inom Euromines.
 • I rollen ingår även att vara sekreterare i Svemins styrelse och ansvar för Svemins prospekteringskommitté.

Vi söker dig som:

 • Har kunskap om gruvnäringen, och det juridiska regelverk som omgärdar gruvverksamheter, och gärna direkt erfarenhet av arbete med branschens juridiska frågor via tillståndsprövningar eller liknande.
 • Har god kunskap om miljöpolitiska frågor och den lagstiftning som kringgärdar företagens miljöarbete, gärna med fokus på gruvnäring och industri.
 • Har kunskap om politiska beslutsprocesser inom regering, riksdag och myndigheter gällande miljöpolitik, samt kunskap om beslutsprocesser relaterade till miljöfrågor inom EU.
 • Har förmåga att kommunicera och företräda gruvnäringen i publika sammanhang, samt har förmåga att skapa förtroende och bygga kontaktnät. Det är en fördel om du har upparbetade kontakter inom för gruvnäringen relevanta myndigheter och andra organ, samt med fördel gott nätverk inom politiken.

  Som person har du lätt för att bygga förtroende och att kommunicera på ett trovärdigt sätt samt har god samarbetsförmåga.

Tjänsten rapporterar till VD Maria Sunér och är stationerad i Stockholm. In- och utrikes resor ingår i tjänsten, bland annat till svenska gruvorter och till Bryssel.

Låter det intressant? Välkommen med din ansökan till Novare.

Ansök!