Jobba på Svemin

Ansvarig för internationella frågor till Svemins programkontor för Metals & Minerals

Vill du leda forskningsprogrammet Metals & Minerals arbete med internationalisering? Forskningsprogrammet Metals & Minerals är ett av programmen inom Impact Innovation, och syftar till att öka och säkra tillgången på metaller och mineral och samtidigt minska det planetära avtrycket av utvinning och produktion.

Vi söker nu en ansvarig för att bygga upp programmets internationella arbete.

Tjänsten kräver god förkunskap om EU:s finansieringssystem och grupperingar, vana att arbeta internationellt och erfarenhet av att delta i uppbyggnad av nätverk för forskningssamverkan.

Huvudsakliga ansvarsområden

  • Etablera nätverk och partnerskap för forskningssamverkan och kunskapsutbyte över landsgränser,såväl inom EU som internationellt.
  • Representera Metals & Mining internationellt.
  • Arbeta för att etablera forskningsprogram över landsgränser med nyckelländer för metall- och mineralnäringen.
  • Samarbeta med europeiska organisationer för att skapa plattformar för att lyfta svenskt engagemang och deltagande i EU-projekt.
  • Upprätta nya eller använda etablerade nätverk för utbyte och spridning av kunskap.
  • Organisera seminarier, studieresor och liknande.
  • Upprätta ett system för att inhämta och sprida information om trender, europeisk forskningspolitik, nätverk och utlysningar.
  • Arbeta för att införliva internationalisering i programkonferenser.
  • Utöka Team Sweden Minings räckvidd i hela värdekedjan. Team Sweden Mining är ett nätverk av myndigheter och företag som jobbar tillsammans för att främja svensk export men även investeringar i Sverige inom gruvområdet.
  • Arbeta för en förstärkt närvaro och engagemang i globala och europeiska hållbarhetsinitiativ.

Om Metals & Minerals
Metals & Minerals är ett av fem initiativ som beviljas program inom den omfattande innovationssatsningen Impact Innovation. Programmet leds av Jernkontoret i samverkan med Svemin, Luleå tekniska universitetet, LTU Business, Sustainable Steel Region, Svenska Gjuteriföreningen, Svensk Aluminium och Örebro universitet.

Läs mer om tjänsten och ansök här

Ansvarig Public Affairs till Svemin

Svensk gruvnäring är i ett spännande skede. Mycket händer politiskt med nyligen klubbade Critical Raw Material Act på EU-nivå och flera viktiga regulatoriska förändringar på gång i Sverige. Dialogen med politiker, beslutsfattare och tjänstemän är en viktig del i de förändringar som nu sker.

Rollen
Svemin söker nu en Ansvarig Public Affairs. Rollen är den sammanhållande länken i organisationens påverkansarbete och rapporterar till VD. För att klara uppdraget är det viktigt att vara väl grundad i branschens ståndpunkter i olika frågor. Samverkan med Svemins experter och medlemsföretag är en central del av rollen. Du kommer att arbeta tillsammans med såväl kollegorna på Svemin som företagens public affairs-ansvariga och experter och leda arbetet inom Svemins Public Affairs-nätverk. Utvecklingstakten är hög hos företagen och kontaktytorna många. Samordning med övriga näringslivsorganisationer, den europeiska branschorganisationen Euromines och arbetsgrupperna inom Svenskt Näringsliv utgör också en viktig del av arbetet.

Om Svemin
Svemin är branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige. Organisationen är en del av Svenskt Näringsliv och representerar cirka 60 företag med drygt 16 000 anställda. Uppdraget är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar. Svemin har 12 engagerade medarbetare inom olika expertområden, samt kommunikation, som alla brinner för att möjliggöra gruvnäringens utveckling i Sverige.

Läs mer om tjänsten och ansök här