Svemins Höstmöte 2017

Foto: Gustaf Anderson/Svemin

På temat Världens mest klimatsmarta gruvnäring samlades några av landets främsta politiker, opinionsbildare och företagsledare för att prata klimatsmart innovation och för att diskutera det svenska gruvklustrets roll för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

På talarlistan fanns bland annat:

  • Göran Persson, fd statsminister och styrelseordförande LKAB
  • Mikael Damberg (S), innovations- och näringsminister
  • Eva Svedling (MP), statssekreterare hos Isabella Lövin, minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister
  • Jan Moström, vd och koncernchef LKAB samt styrelseordförande Svemin
  • Helena Hedblom, chef för affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik Atlas Copco, blivande Epiroc
  • Björn Jonsson, chef för Industrial Automation, ABB Sverige
  • Lars Engström, chef för affärsområde Sandvik Mining and Rock Technology Sandvik
  • Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute
  • Peter Carlsson, vd Northvolt

Här nedanför kan du ta del av några filmer och bilder från dagen.

Intervjufilmer från Svemins Höstmöte 2017

Göran Persson, ordförande LKAB

Peter Carlsson, Northvolt

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister

Bilder från Svemins Höstmöte 2017

Peter Carlsson (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Göran Persson (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Eva Svedling (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Eftermiddagens panel (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Göran Persson och moderator Emma Härdmark (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Jan Moström (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Svemins vd Per Ahl och närings- och innovationsminister Mikael Damberg (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Moderator och Svemins kommunikationsansvariga Emma Härdmark (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Per Ahl (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Johan Kuylenstierna (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Pausgympa ledd av Erika Skogsjö, Svemin (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Pausgympa ledd av Erika Skogsjö, Svemin (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Olof Löf (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Josefina Skerk (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Åsa Sundqvist (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Paneldiskussion med Lars Engström, Helena Hedblom och Björn Jonsson (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Helena Hedblom (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)

Björn Jonsson (Foto: Gustaf Anderson/Svemin)