Vårt material

Forskning och innovation


Strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri (pdf)

Uppdateringen av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri genomfördes av Svemin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri Swedish Mining Innovation (då SIP STRIM) med bidrag från och i samverkan med alla partnerorganisationer. Swedish Mining Innovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.

> Ladda ner eller läs i nytt fönster