Vårt material

Forskning och innovation


En konkurrenskraftig och hållbar gruvnäring – Strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk gruvindustri och metallutvinnande industri 2022

Detta är den fjärde utgåvan av agendan sedan den första utkom 2013. Agendan utarbetades under hösten 2021 genom insamling av en stor mängd faktauppgifter, samtal med företrädare från industri, akademi, myndigheter och utbildningsväsendet samt ett tiotal öppna, strukturerade workshops.

> Ladda ner eller läs i nytt fönster

 

 

 

 

 


Strategisk forsknings- och innovationsagenda för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri (pdf)

Uppdateringen av den strategiska forsknings- och innovationsagendan för svensk gruv- och mineralindustri samt metallutvinnande industri genomfördes av Svemin inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet för gruv- och metallutvinnande industri Swedish Mining Innovation (då SIP STRIM) med bidrag från och i samverkan med alla partnerorganisationer. Swedish Mining Innovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas satsning på strategiska innovationsområden.

> Ladda ner eller läs i nytt fönster