Svensk gruvnäring

Gruva – så funkar det

En gruvas liv kan förenklat delas in i tre faser: prospektering, produktion och tills sist återlämnande.

160912_Gruva så funkar det_ återlämnande_Öster_Silvbergs_gruva_01

Läs mer om de olika stegen i en gruvas liv i menyn till vänster.

Sveriges geologiska undersökning, SGU, är myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige och är den myndighet som har till uppgift att tillhandahålla geologisk information för samhällets behov på kort och lång sikt. Det finns mycket bra information om gruvor även på SGU:s webbplats. Läs särskilt boken MineFacts som är helt gratis. Du hittar den här.