Svensk gruvnäring

Gruva – så funkar det

En gruvas liv kan förenklat delas in i tre faser: prospektering, produktion och tills sist återlämnande.

160912_Gruva så funkar det_ återlämnande_Öster_Silvbergs_gruva_01

Foto: Calle Eklund/V-wolf (Own work) [CC BY-SA 3.0 or GFDL], via Wikimedia Commons