Vårt material

Positionsdokument

I Svemins positionsdokument förtydligas de positioner föreningen och branschen tar i olika strategiska frågor.

Ekonomiska säkerheter (juni, 2018)

Med anledning av regeringens utredning av regelverket för ekonomiska säkerheter för gruvverksamhet bör ändras klargör gruvbranschen här sin inställning till ekonomiska säkerheter för svensk gruvverksamhet.

Ekologisk kompensation (juni, 2018)

Ekologisk kompensation är en del av gruv- och mineralföretagens långsiktiga ansvarstagande för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här presenteras branschens position i frågan.

Gruvavfall - ekonomiska risker för staten (December, 2015)

Gränsvärden för CO, NO och NO2 (Oktober, 2014)

Position avseende de gränsvärden som föreslås av The Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, SCOEL.

I korthet: Svemin considers the recommended occupational exposure limits to be scientifically insufficiently justified, technically and economically unfeasible and not measurable. The Swedish mining industry can’t accept the proposed levels for NO, NO2 and CO.