Vårt material

Positionsdokument

I Svemins positionsdokument förtydligas de positioner föreningen och branschen tar i olika strategiska frågor.

Gruvavfall - ekonomiska risker för staten (December, 2015)

Gränsvärden för CO, NO och NO2 (Oktober, 2014)

Position avseende de gränsvärden som föreslås av The Scientific Committee on Occupational Exposure Limits, SCOEL.

I korthet: SveMin considers the recommended occupational exposure limits to be scientifically insufficiently justified, technically and economically unfeasible and not measurable. The Swedish mining industry can’t accept the proposed levels for NO, NO2 and CO.