Vårt material

Positionsdokument

I Svemins positionsdokument förtydligas de positioner föreningen och branschen tar i olika strategiska frågor.

  • Ekonomiska säkerheter (pdf)

    - Med anledning av regeringens utredning av regelverket för ekonomiska säkerheter för gruvverksamhet bör ändras klargör gruvbranschen här sin inställning till ekonomiska säkerheter för svensk gruvverksamhet.
  • Ekologisk Kompensation (pdf)

    - Ekologisk kompensation är en del av gruv- och mineralföretagens långsiktiga ansvarstagande för att gynna biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Här presenteras branschens position i frågan.