Vårt material

Prospektering och mark


Svemins Vägledning för Prospektering (pdf)

Denna vägledning vänder sig till en bred läsarkrets. Den kan läsas av prospektörer, markägare och myndigheter som vill veta vilka regler som gäller. Den kan också läsas av alla som är intresserade av att veta hur prospektering genomförs i Sverige. Svemin, 2018*

> Ladda hem eller läs i nytt fönster

* 2021-12-21: Svemins rekommendationer för ersättning vid prospektering
Påverkar nuvarande rekommendationer, kap. 7, i Vägledningen
> Ladda ner här

 

 


Bilagor