Svensk gruvnäring

Från den svenska berggrunden ut i världen

Sverige exporterade malmer, metaller och mineral till ett värde av cirka 120 miljarder kronor 2019. Det är ungefär 8% av den totala svenska varuexporten. Europa är den största marknaden, följt av Asien och MENA.

Det mycket framgångsrika samarbetet mellan gruvbolag, teknikföretag och akademi, främst Luleå tekniska universitet, innebär att Sverige inte bara exporterar produkter från gruvan utan även världsledande teknik och utrustning tack vare en unik forsknings- och innovationsmiljö.

Epiroc, ABB, Sandvik, Metso-Outotec är gruvteknikföretag med stark anknytning till Sverige. Tillsammans hade de en global försäljning som överskred 150 miljarder SEK.

Epiroc och Sandvik står ensamma för mer än 60 % av världsmarknaden när det gäller underjordsteknik.


Fakta: SCB, årsredovisningar