Svemin i media

Svemin i media

Här finns länkar till intervjuer och artiklar där talespersoner från Svemin medverkar eller intervjuas. Glöm inte att du också kan följa Svemin på Twitter, Instagram och via Gruvbranschen i media på Svemins förstasida där vi ständigt uppdaterar med nyheter om gruv- och mineralnäringen.

Svenska Dagbladet

2022-01-03

”Vi behöver metaller för att ställa om”

Replik. Mängden metaller och mineraler som vi använder under ett liv kommer att öka. Världen behöver ställa om till fossilfri energi, skriver Maria Sunér, vd för Svemin, i en replik.

SVT Nyheter

2021-11-23

Storföretagen: Avtalet blev för lamt – marknaden får lösa klimatkrisen själv

Sveriges mest klimatpåverkande företag tycker att avtalet från klimatmötet Glasgow borde blivit tuffare, visar en enkät som SVT gjort. Många efterlyser en global koldioxidskatt och befarar att för lågt ställda miljökrav utanför EU kan snedvrida konkurrensen och hota svenska jobb.

Altinget

2021-11-23

Ex-ministrarna i gruvnäringen: Tillsätt rätt generaldirektörer

Ska gruvnäringen utvecklas måste regeringen styra myndigheterna bättre – med regleringsbrev och med rätt generaldirektörer. Det anser de två gruvordförandena och ex-ministrarna Sven Otto Littorin och Anders Sundström.

Processnet

2021-11-22

Hybrit blev vinnare!

Vinnaren av Swedish mining innovation award 2021 är Hybrit för världens första vätgasreducerade järnsvamp.

Industrinyheter

2021-11-22

Svemin: Cementkrisen inte avvärjd trots förlängning av tillstånd

Regeringens besked att ge Cementa en tillfällig förlängning av tillståndet att bryta kalksten i Slite tas emot med blandande känslor.

Bergsmannen

2021-11-20

Svemin visar på gruvindustrins stora betydelse för svensk ekonomi

För första gången finns nu ett uträknat värde på hela det svenska gruvklustret, siffrorna presenterades i samband med Svemins höstmöte. Siffrorna bygger på rapporten ”Det svenska gruvklustrets ekonomiska värde”, framtagen av den ansedda konsultfirman Copenhagen Economics.

Näringslivets Medieinstitut

2021-11-17

”Medier borde syna miljöorganisationers argument lika hårt”

Medierna borde ägna mer krut på att granska myndigheters agerande och miljöorganisationers argument i tillståndsprocesser. Det säger Maria Sunér, vd på branschorganisationen Svemin, i en intervju med NMI.

Sveriges Radio, P1 Morgon

2021-10-18

Debatt efter LKAB-avslaget: Behöver miljölagen göras om? 

Hör Maria Sunér, vd för Svemin, de svenska gruvföretagens branschorganisation. Hör också Carl Schlyter, kampanjchef på Greenpeace.

SVT Nyheter

2021-10-12

Elbilar kräver fler gruvor i Sverige – regeringen ser över lagen

I takt med att klimatomställningarna går in i en än mer intensiv fas så kommer också långt fler och mer metaller att behövas. Nu vill regeringen se över minerallagen för att möjliggöra fler gruvor i Sverige.– Här måste man väga in klimatnytta och det ekonomiska värdet av gruvnäringen, säger Maria Sunér, vd Svemin.

 

Svenska Dagbladet

2021-09-16

”Omställningen kräver cement­produktion”

Cementkrisens negativa konsekvenser för jobben, Sveriges säkerhet samt den nödvändiga klimatomställningen är och förblir oacceptabla. Det skriver flera arbetsgivarorganisationer i en replik.

SVT Rapport 

2021-09-15

(10:30 in i klippet) En ny, tydligare politik som ger bättre förutsättningar för den svenska industrin – det kräver nu 14 bransch- och arbetsgivarorganisationer inom industrisektorn. Bland annat vill man se snabbare tillståndsprövningar och en garanterad elförsörjning.

Maria Sunér, vd Svemin, intervjuas.

Tidningen Näringslivet

2021-09-15

Industrins kravlista: ”Ska bli en världsledande nation”

Svensk industri lanserar ett 12-punktsprogram för att lyfta Sverige till världstoppen igen. ”Om vi inte löser tillståndsfrågan blir det svårt att genomföra investeringar för att klara av klimatomställningen”, säger Maria Sunér, vd på Svemin, till TN.

Tidningen Näringslivet

2021-08-31

Efter Cementa: Här är nya industrikrisen – ”Tröstlöst”

”Det är en väldigt olycklig situation”. Miljörättsjuristen Pia Pehrson menar att den svenska tillståndsprocessen har gått överstyr och att industrisatsningar är dömda på förhand. Cementa är bara början, företagsetableringar kommer att stoppas på löpande band, varnar experter.

– I stället för att skapa dialog med företagen har myndigheterna satt i system att sätta dem på de anklagades bänk. Myndigheter försöker på olika sätt hitta scenarier där saker på olika sätt kan gå fel. Företaget har det fulla ansvaret att utreda alla tänkbara scenarier och försäkra att inget kan gå fel och att det inte finns några tvivel om miljökonsekvenserna. Det skapar en stor obalans, säger Maria Sunér.

Nerikes Allehanda

2021-06-10

Metaller är en förutsättning för grön omställning

Slutreplik. Elisabeth Lennartsson, Aktion Rädda Vättern, menar i sitt inlägg i NA 26 maj att gruvnäringen inte är en del av lösningen på den klimatomställning vi alla står inför. Vi lyfter därför – återigen – den tunga rapport som International Energy Agency nyligen publicerade där de slår fast att tillgången till metaller och mineral tvivelsutan är en förutsättning för att klara den gröna omställningen.

Det som finns under våra fötter här i Sverige lade en gång grunden till vårt stabila välfärdssamhälle. I dag är det med och bygger det gröna samhället. Det ska vi vara stolta över.

Altinget.se Debatt

2021-06-08

Gröna omställningen beroende av tillgången till kritiska råmaterial

Replik. Takten i den gröna omställningen är direkt relaterad till tillgången på kritiska råmaterial. Det slår såväl Världsbanken som Internationella Energimyndigheten fast i var sin tung rapport som tydligt visar på det ökade behovet av kritiska mineral i omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

Samtidigt kan vi inte fortsätta bygga vår gröna omställning på metaller och mineral från odemokratiska länder med svag, eller obefintlig, miljölagstiftning. För att inte tala om omfattande brister i arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. För då blir den gröna omställningen, precis som Vetonu skriver i Altinget, ”en smutsig historia”.

DN Debatt Repliker

2021-04-21

”Inget motsatsförhållande mellan primära råvaror och återvinning”

Metaller och mineral är viktigare än någonsin, inte minst eftersom de är helt avgörande i förnyelsebara energilösningar, skriver KTH-forskaren Nils Johansson på DN Debatt. Han slår också fast att naturresurser är politiska. Vi är de första att instämma i båda hans påståenden.

Dock finns det ingen motsättning i praktiken mellan återvinning och primär produktion, som Nils Johansson påstår. Det är inte antingen eller. Det är både och. Dessutom är takten i den gröna omställningen direkt relaterad till tillgången på kritiska råmaterial, säger Maria Sunér, vd Svemin och Mikael Staffas, vd Boliden och styrelseordförande Svemin.

fPlus

2021-02-24

Sverige störtdyker: Väntat 15 år på tillstånd – ”Det är ju löjligt”

– Svensk gruvpolitik håller inte längre måttet. Det har blivit tydligt för det internationella investerarkollektivet att Sverige är ett land där det är svårt att ta sig hela vägen från prospektering till att öppna en ny gruva, säger Maria Sunér, vd Svemin.

Arbetsmarknadsnytt

2021-02-24

Tillståndsprocesser för gruvdrift på upp till 20 år. Nu tröttnar företagen och investeringar och arbetstillfällen hamnar i andra länder. Samtidigt duckar näringsminister Ibrahim Baylan för att Sveriges internationella rykte som gruvnation störtdyker.

– Jag är inte förvånad. Regeringen har sedan den tillträdde talat om transparens och förutsägbarhet men vi gruvbolag lämnas fortfarande helt utanför. Det gäller också alla de myndigheter som är inblandade i gruvtillstånd, säger Kurt Budge, vd Beowulf Mining.

Dagens Industri 

2021-02-24

Sverige störtdyker på global gruvlista – branschattack mot ”regeringens kräftgång”

Sverige rasar på listan över attraktiva gruvländer. I en ny rapport rankas Sverige på plats 36 – att jämföra med plats 10 för ett år sedan.

Altinget

2021-01-13

Debatt: Gruvnäringen stärker arbetet med biologisk mångfald

Ökad hänsyn till biologisk mångfald ska vara lönsamt. Inte bara för naturen utan också för affärerna. Vi har utvecklat en färdplan för hur det ska gå till och ser gärna att fler branscher följer efter, skriver branschorganisationen Svemin.

Dagens Samhälle

2020-10-30

Vi behöver utöka den svenska gruvbrytningen

Vi kan inte driva vår klimatomställning med hjälp av metaller och mineral från odemokratiska stater med låga miljökrav. Sverige har en av de hårdaste miljölagstiftningarna i världen och de svenska gruvorna är bland de mest miljö- och klimateffektiva som finns. Brytningen av metaller och mineral behöver därför öka här, skriver Svemins vd Maria Sunér Fleming och ordförande Mikael Staffas.

Svenska Dagbladet

2020-09-16

Nej, gruvnäringen drar ingen vinstlott

Ovisshet under mycket lång tid skapar osäkerhet hos alla inblandade. Tillståndsprocesserna måste vara mer effektiva än idag, skriver Maria Sunér Fleming, Svemin, i en replik.

Jennifer Andersson understryker i sin artikel på SvD Debatt 11/9 att dagens oförutsebara system skapar oro, det är vi i den svenska gruvnäringen de första att skriva under på. Systemet i sig, och tillståndsprocesser i synnerhet, måste vara både mer effektiva och mer ändamålsenliga än idag.

Ny Teknik

2020-09-04

Bromsa inte gruvnäringen – Europa behöver kritiska råmaterial

EU:s nya åtgärdsprogram för att trygga råmaterialförsörjning och minska importberoende av metaller och mineral sätter sökarljuset på Europas mesta gruvnation – Sverige.

Men här har ineffektiva tillståndsprocesser bromsat branschen i åratal. Nu är det hög tid att Sverige genomför en radikal förändring kring tillståndsgivning och utvecklar en samlad nationell råmaterialstrategi.

Sveriges Radio

2020-09-03

Metallproducenter vill ha kortare väg till att öppna nya gruvor

I dag presenterade EU-kommissionen en plan för att öka utvinningen av metaller i Europa, för att kunna nå klimatmålen 2050.

Maria Sunér Fleming, vd för Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, tror att det här kan leda till att fler gruvor öppnar i Sverige – både gamla men också helt nya gruvor.

Dagens industri

2020-05-03

En färdplan för industrin

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination. Därtill behövs masstestning för att få i gång ekonomin, skriver flera företrädare för industrin.

Dagens Industri

2020-01-26

Fler kvinnor inom gruvnäringen – men fortfarande långt ifrån jämställt

Trots att branschen blir mer jämställd, är utvecklingen relativt svag. Redan under universitetsprogrammet med inriktning till den klassiska gruvingenjörsutbildningen är det så gott som endast män som söker.

”Redan där blir det en väldigt skev könsfördelning. När bolagen ska rekrytera så finns det inte kvinnor att rekrytera, för att det utbildas knappt några kvinnor inom vissa inriktningar. Så det är svårt att räta ut den skeva könsfördelningen när det inte finns tillräckligt med kvinnor att rekrytera” säger Emma Härdmark, Svemin.

Dagens Industri

2020-01-25

Gruvbranschen klimatsatsar: ”Plöjer ned miljardbelopp”

”Man har redan kommit långt i elektrifieringen och digitaliseringen av gruvdriften, men i förädlingen behöver man i många fall utveckla tekniksprång. CCS-teknik (koldioxidavskiljning och lagring) är till exempel viktigt för att cementbranschen ska nå nollutsläpp. Där är det viktigt att det finns stöd och en strategi från politiken”, säger Hanna Stenegren, klimat- och energiansvarig på branschorganisationen Svemin.

Dagens Industri

2020-01-24

Tröga tillstånd sinkar gruvnäringen – investerare väljer bort Sverige

”Det finns en väldigt god samverkan mellan gruvbolagen, teknikleverantörer och forskare. Vi har en möjlighet att vara ledande i att skapa en modern och hållbar gruvnäring både i Sverige och globalt, men en förutsättning är att vi löser upp knuten kring tillståndsgivningen”, säger Maria Sunér Fleming, Svemin.