Svemin i media

Svemin i media

Här finns länkar till intervjuer och artiklar där talespersoner från Svemin medverkar eller intervjuas. Glöm inte att du också kan följa Svemin på Twitter, Instagram och via Gruvbranschen i media på Svemins förstasida där vi ständigt uppdaterar med nyheter om gruv- och mineralnäringen.

Dagens industri 2020-05-03

En färdplan för industrin

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination. Därtill behövs masstestning för att få i gång ekonomin, skriver flera företrädare för industrin.

Dagens Industri, 2020-01-26

Fler kvinnor inom gruvnäringen – men fortfarande långt ifrån jämställt

Trots att branschen blir mer jämställd, är utvecklingen relativt svag. Redan under universitetsprogrammet med inriktning till den klassiska gruvingenjörsutbildningen är det så gott som endast män som söker.

”Redan där blir det en väldigt skev könsfördelning. När bolagen ska rekrytera så finns det inte kvinnor att rekrytera, för att det utbildas knappt några kvinnor inom vissa inriktningar. Så det är svårt att räta ut den skeva könsfördelningen när det inte finns tillräckligt med kvinnor att rekrytera” säger Emma Härdmark, Svemin.

Dagens Industri, 2020-01-25

Gruvbranschen klimatsatsar: ”Plöjer ned miljardbelopp”

”Man har redan kommit långt i elektrifieringen och digitaliseringen av gruvdriften, men i förädlingen behöver man i många fall utveckla tekniksprång. CCS-teknik (koldioxidavskiljning och lagring) är till exempel viktigt för att cementbranschen ska nå nollutsläpp. Där är det viktigt att det finns stöd och en strategi från politiken”, säger Hanna Stenegren, klimat- och energiansvarig på branschorganisationen Svemin.

Dagens Industri, 2020-01-24

Tröga tillstånd sinkar gruvnäringen – investerare väljer bort Sverige

”Det finns en väldigt god samverkan mellan gruvbolagen, teknikleverantörer och forskare. Vi har en möjlighet att vara ledande i att skapa en modern och hållbar gruvnäring både i Sverige och globalt, men en förutsättning är att vi löser upp knuten kring tillståndsgivningen”, säger Maria Sunér Fleming, Svemin.