Svemin i media

Svemin i media

Här finns länkar till intervjuer och artiklar där talespersoner från Svemin medverkar eller intervjuas. Glöm inte att du också kan följa Svemin på Twitter, Instagram och via Gruvbranschen i media på Svemins förstasida där vi ständigt uppdaterar med nyheter om gruv- och mineralnäringen.

Svenska Dagbladet

2020-09-16

Nej, gruvnäringen drar ingen vinstlott

Ovisshet under mycket lång tid skapar osäkerhet hos alla inblandade. Tillståndsprocesserna måste vara mer effektiva än idag, skriver Maria Sunér Fleming, Svemin, i en replik.

Jennifer Andersson understryker i sin artikel på SvD Debatt 11/9 att dagens oförutsebara system skapar oro, det är vi i den svenska gruvnäringen de första att skriva under på. Systemet i sig, och tillståndsprocesser i synnerhet, måste vara både mer effektiva och mer ändamålsenliga än idag.

Ny Teknik

2020-09-04

Bromsa inte gruvnäringen – Europa behöver kritiska råmaterial

EU:s nya åtgärdsprogram för att trygga råmaterialförsörjning och minska importberoende av metaller och mineral sätter sökarljuset på Europas mesta gruvnation – Sverige.

Men här har ineffektiva tillståndsprocesser bromsat branschen i åratal. Nu är det hög tid att Sverige genomför en radikal förändring kring tillståndsgivning och utvecklar en samlad nationell råmaterialstrategi.

Sveriges Radio

2020-09-03

Metallproducenter vill ha kortare väg till att öppna nya gruvor

I dag presenterade EU-kommissionen en plan för att öka utvinningen av metaller i Europa, för att kunna nå klimatmålen 2050.

Maria Sunér Fleming, vd för Svemin, branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige, tror att det här kan leda till att fler gruvor öppnar i Sverige – både gamla men också helt nya gruvor.

Dagens industri

2020-05-03

En färdplan för industrin

Klimatsatsningar, en attraktiv investeringsmiljö och kamp för frihandel är viktiga delar för att säkra Sverige som industrination. Därtill behövs masstestning för att få i gång ekonomin, skriver flera företrädare för industrin.

Dagens Industri

2020-01-26

Fler kvinnor inom gruvnäringen – men fortfarande långt ifrån jämställt

Trots att branschen blir mer jämställd, är utvecklingen relativt svag. Redan under universitetsprogrammet med inriktning till den klassiska gruvingenjörsutbildningen är det så gott som endast män som söker.

”Redan där blir det en väldigt skev könsfördelning. När bolagen ska rekrytera så finns det inte kvinnor att rekrytera, för att det utbildas knappt några kvinnor inom vissa inriktningar. Så det är svårt att räta ut den skeva könsfördelningen när det inte finns tillräckligt med kvinnor att rekrytera” säger Emma Härdmark, Svemin.

Dagens Industri

2020-01-25

Gruvbranschen klimatsatsar: ”Plöjer ned miljardbelopp”

”Man har redan kommit långt i elektrifieringen och digitaliseringen av gruvdriften, men i förädlingen behöver man i många fall utveckla tekniksprång. CCS-teknik (koldioxidavskiljning och lagring) är till exempel viktigt för att cementbranschen ska nå nollutsläpp. Där är det viktigt att det finns stöd och en strategi från politiken”, säger Hanna Stenegren, klimat- och energiansvarig på branschorganisationen Svemin.

Dagens Industri

2020-01-24

Tröga tillstånd sinkar gruvnäringen – investerare väljer bort Sverige

”Det finns en väldigt god samverkan mellan gruvbolagen, teknikleverantörer och forskare. Vi har en möjlighet att vara ledande i att skapa en modern och hållbar gruvnäring både i Sverige och globalt, men en förutsättning är att vi löser upp knuten kring tillståndsgivningen”, säger Maria Sunér Fleming, Svemin.