Vårt material

Publikationer och vägledningar

För dokument på engelska, klicka här.

Utbildning - skolmaterial

Prospektering & Mark

  • Vägledning för prospektering (pdf)

    Denna vägledning vänder sig till en bred läsarkrets. Den kan läsas av prospektörer, markägare och myndigheter som vill veta vilka regler som gäller. Den kan också läsas av alla som är intresserade av att veta hur prospektering genomförs i Sverige. Svemin, 2018.

Tillväxtvision

Yttre miljö