Vi tycker

Vi tycker att långsiktig satsning på forskning och utveckling är avgörande för en stark konkurrenskraft

Foto: Boliden

Foto: Boliden

Forskning och innovation är avgörande faktorer för att Sverige ska fortsätta ha en gruvindustri i världsklass och globalt ledande gruvteknikföretag såsom Atlas Copco, Sandvik och ABB. Tillsammans vill vi att Sverige ska vara ett föregångsland och sätta agendan för morgondagens miljö- och teknikutveckling inom gruvindustrin inte bara i Europa utan globalt.

En unik synergi mellan gruvbolag, teknikleverantörer, akademi och institut gör att svenska gruvor är viktiga motorer för svensk teknikutveckling och sysselsättning. Gruvbolagen är investeringstunga, tuffa kravställare och bidrar till att skapa globalt konkurrenskraftiga svenska leverantörer som ligger i framkant tack vare samarbete med kunder som LKAB och Boliden. De investeringar som svensk gruvindustri gör, ger faktor 3 till 4 i sysselsättningseffekter runt om i Sverige. Tack vare en attraktiv FOI-miljö och samverkan med svenska gruvor, lägger idag Atlas Copco och Sandvik 2/3 av sitt forsknings- och utvecklingsarbete på gruvrelaterade produkter i Sverige, trots att 90 % av deras marknad är på global nivå med 70 % total global marknadsandel.

Trots att samverkan är kvalitetshöjande för forskningsresultaten, är samverkansforskning i nuläget inte tillräckligt meriterande. Detta slår negativt vid utvärderingar då publiceringsgrad och citering inte blir lika hög som vid traditionell grundforskning.

Svemin anser därför att kommande forskningspolitik belönar både vetenskaplig kvalitet och kvalitet avseende samverkan, innovationsskapande och nyttiggörande i både utbildning och forskning.

Svemin har delegerat gruvbranschens gemensamma FoU-frågor till Stiftelsen Bergforsk. Stiftelsen Bergforsk är gruvbranschens forum för att främja vetenskaplig forskning och utveckling inom prospekteringsteknik, gruvteknik, berganläggningsteknik, mineralteknik och miljöteknik. Det huvudsakliga syftet är att integrera och koordinera FoU mellan industri och universitet. Bergforsk är en arena där FoU-enheter, forskare, finansiärer och offentliga intressenter möts för att prioritera och samordna pågående verksamheter och framtidssatsningar som FoU-program, finansieringsfrågor, remisser med mera.

Stiftelsen ansvarar för Bergforsk och är vidare dominerande ägare i Nordic Rock Tech Centre AB. Bergforsk leds av LKAB, Boliden, Zinkgruvan med god representation av ledande företrädare från Luleå tekniska universitet.

Inom forskningsområdet verkar Svemin för:

  • Samhället måste vara samarbetspartner för att Sverige inte ska tappa i konkurrenskraft.
  • Samverkan industri‐akademi liksom tvärvetenskapliga innovationsprogram måste prioriteras.
  • Dagens utbildningar behöver bli mer attraktiva och anpassade till digitaliseringens krav. Vidareutbildning under hela yrkeslivet är också centralt

Kontakt

Sabine Mayer, Vd stiftelsen Bergforsk

c/o Luleå tekniska universitet, SE-971 87 LULEÅ, Sweden
Telefon:+46 (0)920 49 24 28, mobiltelefon: +46 (0)72 219 97 38
sabine.mayer@bergforsk.se

Staffan Sandström, ordförande för stiftelsen Bergforsk

Teknisk Direktör, Boliden Mineral AB,
Telefon:+46-(0)910-77 40 00
staffan.sandstrom@boliden.com