Vårt material

Presentationer på Svemins höstmöte 2015

Debatten "Primära, sekundära eller cirkulära? - Vilken råvarauideologi ska styra resurser från naturen"

Åhörare

Elisabeth Thand Ringqvist

Elisabeth Thand Ringqvist

Åhörare

Peter J Burman

Peter Georén

Peter J Burman

Moderator Emma Härdmark

Per Ahl

Jan Moström

Olof Löf

Nils Harnesk

Nils Harnesk

Kaffepaus

Gunvor G. Ericson

Paus

Lars-Åke Lindahl

Lars-Åke Lindahl

Kurt Budge

Jenny Gotthardsson

Parisa Zarnegar

Lennart Evrell

Mingel

Ladda ner