Om oss

Svemins kompetensförsörjningskommitté

Foto Boliden

En av våra viktigaste frågor är kompetensförsörjning. För att arbeta med frågor som rör detta finns en kommitté för kompetensförsörjning inom Svemin.

Hur kan vi säkerställa att våra medlemsföretag får rätt kompetens på olika nivåer, nu och i framtiden? Hur kan vi attrahera fler ungdomar och fler personer med rätt kompetens till våra medlemsföretag? Det är några av de frågor som Svemins kommitté för kompetensförsörjning fokuserar på.

Nationella samarbeten

Industriarbetsgivarna

En stor del av branschens frågor kring kompetensförsörjning sker inom ramen för Industriarbetsgivarna, IA.

Branschråd för gruvindustrin

Svemin finns representerade i Arbetsförmedlingens branschråd för gruvindustrin. Här diskuteras aktuella frågor som främst rör arbetsmarknadsläget. I gruppen finns representanter från medlemsföretagen. Om ni vill framföra något till Arbetsförmedlingens branschråd, ta kontakt med Svemins representant Fredrik Gunnarsson, expert kompetensförsörjning.

Bergsskolan Filipstad

Svemin har regelbunden kontakt med Bergsskolan i Filipstad. Där genomförs utbildning av tekniker på högskolenivå riktad bland annat mot gruvindustrin. Läs mer på Bergsskolans hemsida: www.bergsskolan.se

Ledamöter* i kompetensförsörjningskommittén

Grete Solvang Stoltz, LKAB (ordförande)

Fredrik Gunnarsson, Svemin (sekreterare)

Sandra Granström, Bergteamet AB

Ann-Christin Thunehed, Boliden AB

Pia Lindström, Boliden Mineral AB

Ingemar Stöckel, LKAB

Per-Anders Ivarsson, Zinkgruvan Mining AB

*April, 2017