Om oss

Svemins kompetensförsörjningskommitté

Foto Boliden

En av våra viktigaste frågor är kompetensförsörjning. För att arbeta med frågor som rör detta finns en kommitté för kompetensförsörjning inom Svemin.

Fokusområden

Hur kan vi säkerställa att våra medlemsföretag får rätt kompetens på olika nivåer, nu och i framtiden? Hur kan vi attrahera fler ungdomar och fler personer med rätt kompetens till våra medlemsföretag? Svemins kommitté för kompetensförsörjning fokuserar på frågor som rör högre utbildning. Från våren 2018 kommer även forskningsfrågorna att hanteras och beredas av kommittén.

Industriarbetsgivarna

En stor del av branschens frågor kring kompetensförsörjning sker inom ramen för Industriarbetsgivarna, IA. Industriarbetsgivarnas fokus ligger på grundläggande yrkesutbildning och partsgemensamma initiativ inom Industrirådets arbete, inte minst genom Teknikcollege.

Branschråd för gruvindustrin

Svemin finns representerade i Arbetsförmedlingens branschråd för gruvindustrin. Här diskuteras aktuella frågor som främst rör arbetsmarknadsläget. I gruppen finns representanter från medlemsföretagen. Om ni vill framföra något till Arbetsförmedlingens branschråd, ta kontakt med Svemins representant Jesper Hedin, expert kompetensförsörjning.

Bergsskolan Filipstad

Hösten 2020 startar Bergsskolan tre nya utbildningar. Beslutet från Myndigheten för Yrkesutbildningar kom i januari. Bergsskolan ändrar nu sin struktur och blir åter sin egen huvudman.

– Det är mycket glädjande att vi nu kan ta emot nya studerande på Bergsskolan. De kommer att ha en mycket god arbetsmarknad att se fram emot efter avslutade studier där praktik och teori har varvats, säger Jan Håkanson rektor på Bergsskolan i ett pressmeddelande.

De tre nya utbildningarna kommer att ha sin tydliga grund i dagens utbildningar på Bergsskolan. Några av kurserna kommer vara samma som idag och några kommer förändras så att ny forskning, nya metoder och tekniker lyfts fram, skriver SVT Värmland. Bergsskolan startade år 1830 och har sedan dess bedrivit utbildningar för den svenska berg-, gruv-, mineral-, anläggnings-, metall- och verkstadsindustrin.

De utbildningar som startar i augusti 2020 är:

 • Bergsskoletekniker Berg- och anläggningsindustri, 2 år
 • Bergsskoletekniker Metall och verkstadsindustri, 2 år
 • Bergsskoleingenjör Metall- och verkstadsteknik, 3 år

Läs mer om Bergsskolan

Ledamöter i kompetensförsörjningskommittén

 • Susanne Sundberg, Björkdalsgruvan AB
 • Johan Albinsson, Boliden
 • Kurt-Ove Åhs, Boliden
 • Ann Ekman, Epiroc
 • Sara Stridsman, Kaunis Iron
 • Åse Juhlin, LKAB
 • Ingemar Stöckel, LKAB
 • Jesper Hedin, Svemin (sekreterare)
 • Per-Anders Ivarsson, Zinkgruvan (ordförande)

*September, 2022