Om oss

Svemins kompetensförsörjningskommitté

Foto Boliden

En av våra viktigaste frågor är kompetensförsörjning. För att arbeta med frågor som rör detta finns en kommitté för kompetensförsörjning inom Svemin.

Fokusområden

Hur kan vi säkerställa att våra medlemsföretag får rätt kompetens på olika nivåer, nu och i framtiden? Hur kan vi attrahera fler ungdomar och fler personer med rätt kompetens till våra medlemsföretag? Svemins kommitté för kompetensförsörjning fokuserar på frågor som rör högre utbildning. Från våren 2018 kommer även forskningsfrågorna att hanteras och beredas av kommittén.

Industriarbetsgivarna

En stor del av branschens frågor kring kompetensförsörjning sker inom ramen för Industriarbetsgivarna, IA. Industriarbetsgivarnas fokus ligger på grundläggande yrkesutbildning och partsgemensamma initiativ inom Industrirådets arbete, inte minst genom Teknikcollege.

Branschråd för gruvindustrin

Svemin finns representerade i Arbetsförmedlingens branschråd för gruvindustrin. Här diskuteras aktuella frågor som främst rör arbetsmarknadsläget. I gruppen finns representanter från medlemsföretagen. Om ni vill framföra något till Arbetsförmedlingens branschråd, ta kontakt med Svemins representant Fredrik Gunnarsson, expert kompetensförsörjning.

Bergsskolan Filipstad

Bergsskolan i Filipstad är under rekonstruktion. Svemin har en sammankallande roll vad gäller arbetet med framtida utbildningar vid skolan. Arbetet sker i nära samverkan med företag inom gruv-och stålbranschen.

Ledamöter* i kompetensförsörjningskommittén

Per-Anders Ivarsson, Lundin Mining AB, Zinkgruvan (Ordförande)

Jesper Hedin, Svemin (sekreterare)

Sandra Granström, Bergteamet AB

Kurt-Ove Åhs, Boliden AB

Pia Lindström, Boliden AB

Grete Solvang Stoltz, LKAB

Ingemar Stöckel, LKAB

*Mars 2018